Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 170 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sytuacja finansowa starszych wdów w Polsce i ich strategie gospodarowania wydatkami

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sylwia Timoszuk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 2. Alternatywne strategie rozrodcze (jajorodność/żyworodność) w filogenezie zróżnicowanej grupy ślimaków lądowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Anna Drozd

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 3. Strategie zarządzania wiedzą i ich determinanty w firmach z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 4. Strategie i narzędzia budowania pozafinansowej wartości biznesu w mediach społecznościowych - badania eksperymentalne na...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 5. Od bezrobocia do pracy nisko płatnej. Strategie przetrwania na peryferyjnym rynku pracy.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Justyna Zielińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Boszniacki nacjonalizm. Strategie tworzenia granic wspólnoty

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Tomasz Rawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 7. Strategie życiowe roślin oraz różnorodność funkcjonalna lasów łęgowych w gradientach środowiskowych dolin rzecznych...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Remigiusz Pielech

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 8. Czy konflikt płciowy może utrzymywać alternatywne strategie reprodukcyjne?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agata Plesnar-Bielak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 9. Badania przedkliniczne in vitro i in vivo nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego przeciwciałami anty-PSMA i znakowanego rad...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Anna Lankoff

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 10. Wpływ czynników klimatycznych na strategie reprodukcyjne ptaków

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aneta Arct

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. Strategie osiągania równowagi w życiu rodzinnym i zawodowym w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku. Analiza socj...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Suwada

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 12. Nowe strategie modyfikacji powierzchni metalowych implantów do zastosowań medycznych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janusz Kasperczyk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 13. Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adriana Mica

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 14. EPIGONI I PREKURSORZY - STRATEGIE ADAPTACYJNE SPOŁECZNOŚCI AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ W PÓŹNYM PLEJSTOCENIE I WCZESNYM HOLOC...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Osypińska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 15. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 16. Różnicowanie się strategii innowacji polskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego pod wpływem zmian uwarunkowań m...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Anna Wziątek-Kubiak

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 17. Wybrane czynniki kognitywne i afektywne jako wskaźniki poziomu opanowania gramatyki u osób dorosłych uczących się języka...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Mirosław Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 18. Biskup wczesnochrześcijański jako polemista. Strategie retoryczne w listach polemicznych św. Augustyna

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Rafał Toczko

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

 19. Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Brzezińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 20. Strategie rozrodcze i preferencje pokarmowe u spokrewnionych gatunków o różnym poziomie specjalizacji ekologicznej, wyst...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Jean-Louis Hemptinne

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku