Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kulturowe strategie wojny i pojednania. Analiza na przykładzie wojny domowej w Republice Tadżykistanu (1992-1997)

2013/09/D/HS2/00973

Słowa kluczowe:

kultura wojna domowa Republika Tadżykistanu

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paulina Niechciał 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 181 587 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-05

Zakończenie projektu: 2016-06-04

Planowany czas trwania projektu: 27 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Rozwój prasy tadżyckiej – geneza, przemiany i cele
  Autorzy:
  Paulina Niechciał, Elżbieta Olzacka
  Czasopismo:
  Przegląd Orientalistyczny (rok: 2017, tom: 44928, strony: 113-126), Wydawca: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
  Status:
  Opublikowana
 2. The Press in Constructing the Cultural Strategies of War. An Example from the Conflict in the Republic of Tajikistan
  Autorzy:
  Elżbieta Olzacka, Paulina Niechciał
  Czasopismo:
  Securitologia (rok: 2015, tom: 22(2), strony: 83-93), Wydawca: Collegium Civitas (Warsaw), the European Association for Security (Cracow)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/18984509.1203776 - link do publikacji
 3. Cultural Conflict in the Period of the post-Communist Transformation in Tajikistan. Analysis of the Press IF: 0,492
  Autorzy:
  Paulina Niechciał, Elżbieta Olzacka
  Czasopismo:
  Communist and Post-Communist Studies , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 4. Tożsamość narodowa po tadżycku – odtwarzanie koncepcji narodu i jego historii w przestrzeni publicznej Republiki Tadżykistanu
  Autorzy:
  Paulina Niechciał
  Czasopismo:
  Przegląd Orientalistyczny (rok: 2016, tom: 44928, strony: 169-182), Wydawca: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
  Status:
  Opublikowana
 5. Iranian Cultural Universum as an Element of the Tajik Identity Discourse in the Early 1990s
  Autorzy:
  Paulina Niechciał, Elżbieta Olzacka
  Czasopismo:
  Studia Iranica , Wydawca: Peeters Publishers
  Status:
  Złożona
 6. Dlaczego wojna powinna interesować kulturoznawców? Przykład badań nad wojną domową w Republice Tadżykistanu (1992-1997)
  Autorzy:
  Paulina Niechciał, Elżbieta Olzacka
  Czasopismo:
  Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "MASKA" (rok: 2015, tom: 26, strony: 45189), Wydawca: KPSC UJ
  Status:
  Opublikowana
 1. Ties with Contemporary Iran: An Example of the Identity Strategy on the Pages of the Tajik Press in the Early 1990s
  Autorzy:
  Paulina Niechciał, Elżbieta Olzacka
  Konferencja:
  The Eighth European Conference of Iranian Studies (rok: 2017, ), Wydawca: The State Hermitage Publishers
  Data:
  konferencja 15–19.09.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Ikony nacjonalizmu w Tadżykistanie i Kirgistanie – postaci Isma'ila Samanidy i Manasa w historyczno-mitologicznych narracjach o przedradzieckiej przeszłości narodów
  Autorzy:
  Paulina Niechciał
  Książka:
  Azja Centralna: tożsamość, naród, polityka (rok: 2018, ), Wydawca: Zakład Wydawniczy Nomos
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Komunizm, islam, naród. Wojny kulturowe w postradzieckim Tadżykistanie
  Autorzy:
  Elżbieta Olzacka, Paulina Niechciał
  Książka:
  Społeczeństwo a wojna. Konflikty etniczne i kulturowei w XX i XXI wieku (rok: 2016, tom: 1, strony: 137-152), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
  Status:
  Opublikowana