Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Model spójności postaw i celów menedżerskich ze strategiami przedsiębiorstw. Strategie behawioralne

2012/05/D/HS4/01317

Słowa kluczowe:

postawy menedżerskie cele menedżerskie strategie behawioralne strategie przedsiębiorstw,zarządzanie strategiczne psychologia zarządzania modele spójności postaw

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Piórkowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 108 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-12

Zakończenie projektu: 2017-08-11

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Architektura społecznych zachowań. Stan wiedzy w świetle teorii spójności
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 267, strony: 128-145), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. Organizational endogenous development: the micro-foundations, occasions and real options perspective IF: 0,133
  Autorzy:
  Rafał Krupski, Katarzyna Piórkowska, Aleksandra Sus
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2017, tom: 1(38), strony: 63-97), Wydawca: UE we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/aoe.2017.1.03 - link do publikacji
 3. Behavioural strategy. The context of mindfulness
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2016, tom: 4, strony: 60-67), Wydawca: TNOiK
  Status:
  Opublikowana
 4. Evolutionary economics, organisational evolution, and behavioural approach: in search of commonalities
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska, Ewa Stańczyk-Hugiet
  Czasopismo:
  International Journal of Economics and Business Research (rok: 2017, tom: vol. 14 (3/4), strony: 237-253), Wydawca: Inderscience Enterprises Ltd.
  Status:
  Opublikowana
 5. Koncepcja resilience z perspektywy proaktywnych strategii behawioralnych
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: 5, strony: 808-824), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 6. Konwergencja perspektyw zdolności adaptacyjnych organizacji. Implikacja zachowań adaptacyjnych jednostki
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: 9, strony: 485-498), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 7. Strategia behawioralna stymulantem rozwoju regionalnego – kontekst jednostek samorządu terytorialnego
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2015, tom: 16(5), strony: 59-73), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 8. Behavioral strategies as micro-foundations in strategic management
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Global Business&Economics Anthology (rok: 2014, tom: vol. II, strony: 356-361), Wydawca: Business & Economics Society International
  Status:
  Opublikowana
 9. The Multi-level Homologous Logic and Prospective Research Concept on the Effects of Creativity and Ambidextrous Leadership on Innovative Performance
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Journal of Management Research (rok: 2017, tom: vol. 9(2), strony: 113-138), Wydawca: Macrothink Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5296/jmr.v9i2.10846 - link do publikacji
 10. A DYNAMIC CONTEXT OF BEHAVIOURAL STRATEGY: MANAGERIAL COGNITIVE CAPABILITIES AND ORGANIZATIONAL ADAPTIVE PERFORMANCE
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Nauki o zarządzaniu. Management Sciences (rok: 2017, tom: 1(30), strony: 24-30), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/noz.2017.1.03 - link do publikacji
 11. Behavioural economics or behavioural strategies: what came first? In search of behavioural strategies background
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  International Journal of Contemporary Management (rok: 2017, tom: vol. 16(2), strony: 201-233), Wydawca: Uniwersytet Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 12. Behavioural strategy: Adaptability context
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Management (rok: 2016, tom: 1, strony: 256-257), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/manment-2015-0038 - link do publikacji
 13. Cognitive-Characterological Traits of the Self-Employed: the Exemplification from Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Social Sciences. Socialiniai mokslai (rok: 2015, tom: 89(3), strony: 64-82), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5755/j01.ss.89.3.13673 - link do publikacji
 14. Habits: Theoretical Foundations and a Conceptual Framework on a Managerial Trap and Chance
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering (rok: 2017, tom: 11(1), strony: 94-101), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 15. Wybrane menedżerskie postawy społeczne w ujęciu dualnym
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe UE we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 422, strony: 193-209), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.422.16 - link do publikacji
 16. Ontological, epistemological and methodological taxonomy of creativity phenomenon research – call for path forward
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Journal of Economics and Management (rok: 2016, tom: 25(3), strony: 97-108), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22367/jem.2016.25.07 - link do publikacji
 17. Strategia behawioralna wyznacznikiem sukcesu organizacji?
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Czasopismo:
  Zarządzanie i finanse. Journal of Management and Finance (rok: 2013, tom: vol. 11, no. 4, strony: 321-329), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Creativity, Ambidextrous Leadership and Innovative Performance: A Multi-Level Conceptual Framework
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Konferencja:
  The 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (rok: 2016, ), Wydawca: International Business Information Management Association (Web of Science)
  Data:
  konferencja 4-5.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Managerial-Stakeholders Alignment: The Perspective of Cognition, Shared Mental Models And their Antecedents
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska, Estera Piwoni-Krzeszowska
  Konferencja:
  Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth (rok: 2018, ), Wydawca: International Business Information Management Association (Web of Science)
  Data:
  konferencja 15-16.11.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Cognitive Psychology as the Background of Behavioural Strategies: Prolegomena on Theoretical Underpinnings
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Konferencja:
  The European Conference on the Social Sciences (rok: 2015, ), Wydawca: The International Academic Forum (IAFOR)
  Data:
  konferencja 09-12.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Organizational Adaptive Performance and Managerial Proactive Orientation Bottom-Up Effects: A Research Proposal
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Konferencja:
  29th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (rok: 2017, ), Wydawca: International Business Information Management Association (Web of Science)
  Data:
  konferencja 3-4.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Kapitał ludzki w organizacji z perspektywy menedżerskich postaw społecznych
  Autorzy:
  Katarzyna Piórkowska
  Książka:
  Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 349 (rok: 2014, tom: nr 349,t.1, strony: 325-336), Wydawca: Wydawnictwo UE we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana