Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie strategii retorycznych w dialogu

2011/03/B/HS1/04559

Słowa kluczowe:

procesy kognitywne gry dialogowe dialogi naturalne perswazja techniki retoryczne sofizmaty manipulacja strategie poprawność argumentacji krytyczne myślenie Sztuczna Inteligencja systemy wieloagentowe

Deskryptory:

 • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
 • HS1_4: Logika, metodologia nauk, filozofia nauki
 • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Budzyńska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 171 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2015-08-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Dyskursywne znaki jako źródło i manifestacja inferencyjnych procesów poznawczych
  Autorzy:
  K. Budzyńska, C. Reed
  Czasopismo:
  Studia Semiotyczne (lista ERIH: 10 pkt) (rok: 2014, tom: XXVIII-XXIX, strony: 173-193), Wydawca: UW
  Status:
  Opublikowana
 2. Identification of formal fallacies in a natural dialogue IF: 0,393
  Autorzy:
  M. Kacprzak, A. Sawicka
  Czasopismo:
  Fundamenta Informaticae (lista JCR: 15 pkt.; "5-letni impact factor": 0,393) (rok: 2014, tom: 135(4), strony: 403-417), Wydawca: IOS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3233/FI-2014-1131 - link do publikacji
 3. Proving Propositional Tautologies in Natural Dialogue IF: 0,393
  Autorzy:
  O. Yaskorska, K. Budzyńska, M. Kacprzak
  Czasopismo:
  Fundamenta Informaticae (Lista JCR: 15 pkt; aktualny pięcioletni "impact factor": 0,393) (rok: 2013, tom: 128(1-2), strony: 239-253), Wydawca: IOS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3233/FI-2013-867 - link do publikacji
 4. Różnorodność dialogowych procesów poznawczych
  Autorzy:
  O. Yaskorska, K. Budzyńska, M. Koszowy
  Czasopismo:
  Studia Semiotyczne (lista ERIH: 10 pkt) (rok: 2015, tom: XXVIII-XXIX, strony: 195-228), Wydawca: UW
  Status:
  Opublikowana
 5. Akty komunikacyjne w dialogach formalnych
  Autorzy:
  O. Yaskorska, K. Budzyńska
  Czasopismo:
  Filozofia Nauki (Lista ERIH: 10 pkt) (rok: 2014, tom: 3(87), R. XXII, strony: 43-66), Wydawca: UW
  Status:
  Opublikowana
 6. Considering Carneades as a framework for informal logic: A reply to Walton and Gordon
  Autorzy:
  M. Selinger, M. Koszowy
  Czasopismo:
  Informal Logic (lista ERIH/ministerialny wykaz C: 25 pkt) (rok: 2016, tom: 36(2), strony: 217-237), Wydawca: University of Windsor, Kanada
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22329/il.v36i2.4423 - link do publikacji
 7. Dialogue Protocols for Formal Fallacies IF: 0,717
  Autorzy:
  M. Kacprzak, O. Yaskorska
  Czasopismo:
  Argumentation (lista JCR: 20 pkt.; 2012-impact factor": 0,717) (rok: 2014, tom: 28(3), strony: 349-369), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10503-014-9322-6 - link do publikacji
 8. The Lvov-Warsaw School as a source of inspiration for argumentation theory IF: 0,717
  Autorzy:
  M. Koszowy, M. Araszkiewicz
  Czasopismo:
  Argumentation (lista JCR: 20 pkt.; 2012-impact factor": 0,717) (rok: 2014, tom: 28(3), strony: 283-300), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10503-014-9322-6 - link do publikacji
 9. Kryteria poprawności technik komunikacyjno-poznawczych
  Autorzy:
  M. Koszowy, K. Budzyńska, O. Yaskorska
  Czasopismo:
  Zagadnienia Naukoznawstwa (lista ERIH: 10 pkt.) (rok: 2013, tom: 2(196), strony: 145-172), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 10. Theoretical Foundations for Illocutionary Structure Parsing
  Autorzy:
  K. Budzynska, M. Janier, C. Reed, P. Saint-Dizier
  Czasopismo:
  Journal of Argument and Computation (rok: 2016, tom: vol. 7, no. 1, strony: 91-108), Wydawca: IOS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3233/AAC-160005 - link do publikacji
 11. Lakatos-style Collaborative Mathematics through Dialectical, Structured and Abstract Argumentation IF: 3,333
  Autorzy:
  A. Pease, J. Lawrence, K. Budzynska, C. Reed
  Czasopismo:
  Artificial Intelligence (lista JCR: 40 pkt) (rok: 2017, tom: Volume 246, strony: 181–219), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.artint.2017.02.006 - link do publikacji
 12. Non-Inferential Aspects of Ad Hominem and Ad Baculum IF: 0,717
  Autorzy:
  K. Budzyńska, M. Witek
  Czasopismo:
  Argumentation (lista JCR: 20 pkt.; 2012-impact factor": 0,717) (rok: 2014, tom: 28(3), strony: 301-315), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10503-014-9322-6 - link do publikacji
 13. Retoryczne strategie poznawcze
  Autorzy:
  K. Budzyńska
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria (lista ERIH: 10 pkt) (rok: 2013, tom: 2(86), strony: 253-274), Wydawca: UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pfns-2013-0028 - link do publikacji
 14. The Polish School of Argumentation: A Manifesto IF: 0,717
  Autorzy:
  K. Budzyńska, M. Araszkiewicz, B. Bogołębska, P. Cap, T. Ciecierski, K. Dębowska-Kozłowska, B. Dunin-Kęplicz, M. Dziubiński, M. Federowicz, A. Gomolińska, A. Grabowski, T. Hołówka, Ł. Jochemczyk, M. Kacprzak, P. Kawalec, M. Kielar, A. Kisielewicz, M. Koszowy, R. Kublikowski, P. Kulicki, A. Kuzio, P. Lewiński, J.Z. Lichański, J. Malinowski, W. Marciszewski, E. Nieznański, J. Pietrzak, J. Pogonowski, T.A. Puczyłowski, J. Rytel, A. Sawicka, M. Selinger, A. Skowron, J. Skulska, M. Smolak, M. Sokół, A. Sowińska, P. Stalmaszczyk, T. Stawecki, J. Stepaniuk, A. Strachocka, W. Suchoń, K. Szymanek, J. Tomczyk, R. Trypuz, K. Trzęsicki, M. Urbański, E. Wasilewska-Kamińska, K.A. Wieczorek, M. Witek, U. Wybraniec-Skardowska, O. Yaskorska, M. Załęska, K. Zdanowski, T. Żurek
  Czasopismo:
  Argumentation (lista JCR: 20 pkt.; 2012-impact factor": 0,717) (rok: 2014, tom: 28(3), strony: 267-282), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10503-014-9322-6 - link do publikacji
 1. Reasoning about Dialogical Strategies
  Autorzy:
  M. Kacprzak, K. Budzyńska
  Konferencja:
  16th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems KES 2012, LNAI 7828 (Web of Science) (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 10-12 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Towards Argument Mining from Dialogue
  Autorzy:
  K. Budzynska, M. Janier, J. Kang, C. Reed, P. Saint-Dizier, M. Stede, O. Yaskorska
  Konferencja:
  Proc. of 5th International Conference on Computational Models of Argument COMMA 2014; Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (Web of Science; wskaźnik akceptowalności: 37%) (rok: 2014, ), Wydawca: IOS Press
  Data:
  konferencja 9-12 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Financial Dialogue Games: A Protocol for Earnings Conference Calls
  Autorzy:
  K. Budzynska, A. Rocci, O. Yaskorska
  Konferencja:
  Proc. of 5th International Conference on Computational Models of Argument COMMA 2014; Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (Web of Science; wskaźnik akceptowalności: 37%) (rok: 2014, ), Wydawca: IOS Press
  Data:
  konferencja 9-12 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. A Model for Processing Illocutionary Structures and Argumentation in Debates
  Autorzy:
  K. Budzyńska, M. Janier, C. Reed, P. Saint-Dizier, M. Stede, O. Yakorska
  Konferencja:
  Proceedings of the 9th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, LREC (Web of Science; wskaźnik akceptowalności: 59%) (rok: 2014, ), Wydawca: LREC
  Data:
  konferencja 26-31 maj 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Lakatos Games for Mathematical Argument
  Autorzy:
  A. Pease, K. Budzynska, J. Lawrence, C. Reed
  Konferencja:
  Proc. of 5th International Conference on Computational Models of Argument COMMA 2014; Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (Web of Science; wskaźnik akceptowalności: 59%) (rok: 2014, ), Wydawca: IOS Press
  Data:
  konferencja 9-12 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Marcin Koszowy, Katarzyna Budzyńska
  Książka:
  Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty (rok: 2015, tom: -, strony: 199), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Katarzyna Budzyńska, Magdalena Kacprzak, Anna Sawicak, Olena Yaskorska
  Książka:
  Dynamika dialogów w ujęciu formalnym (rok: 2015, tom: -, strony: 242), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana