Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Retoryka nadzwyczajności

2013/09/N/HS2/02283

Słowa kluczowe:

retoryka hiperbola antyteza funkcja emotywna strategie perswazyjne publicystyka

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Patrycja Pelc 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 59 152 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Zakończenie projektu: 2016-03-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. O wyższości teraźniejszości nad przeszłością – albo na odwrót. Retoryczne sposoby hiperbolizacji medialnej dwu kategorii
  Autorzy:
  Patrycja Pelc
  Czasopismo:
  Język a Kultura: Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych - tradycja i zmiana (rok: 2016, tom: 26, strony: 10), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Patrycja Pelc
  Książka:
  Retoryka nadzwyczajności (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 240), Wydawca: Wydawnictwo Rys
  Status:
  Opublikowana