Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Porównawcza analiza reaktywności Ag(II)SO4, Ag(I)2S2O8 oraz Ag(I)Ag(III)O2 w stosunku do serii modelowych związków organicznych

2012/07/B/ST5/01872

Słowa kluczowe:

utlenianie sulfonowanie reakcje rodnikowe nowe odczynniki i strategie syntezy organicznej

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_13: Chemia środowiska

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Leszczyński 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 499 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2017-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kuchenka mikrofalowa.
 2. Element spektrometru XPS używanego do charakterystyki fizykochemicznej związków srebra - miernik próżni.
 3. Laptop.
 4. Monitor. Za kwotę 2 150 PLN
 5. Zestaw komputerowy.
 6. waga analityczna 2 szt. (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 7. Pastylarka. Za kwotę 2 454 PLN
 8. Dyski do przechowywania danych 4TB. Za kwotę 2 533 PLN
 9. Elementy do zestawu spektrometru Ramana.
 10. Piec przepływowy.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Efficient Electrosynthesis of Ag(II)SO4: A Powerful Oxidizer and Narrow Band Gap Semiconductor IF: 2,686
  Autorzy:
  Piotr Połczyński, Tomasz E. Gilewski, Jakub Gawraczyński, Mariana Derzsi, Piotr J. Leszczyński, Wojciech Gadomski, Zoran Mazej, Rafał Jurczakowski and Wojciech Grochala
  Czasopismo:
  Europena Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 35, strony: 5401-5404), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH, Postfach 101161, 69451 Weincheim, Germany
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201601183 - link do publikacji
 2. Ag2S2O8 meets AgSO4: the second example of metal-ligand redox isomerism among inorganic systems IF: 4,177
  Autorzy:
  Tomasz E. Gilewski, Piotr J. Leszczyński, Armand Budzianowski, Zoran Mazej, Adam Grzelak, Tomasz Jaroń and Wojciech Grochala
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 18202-18207), Wydawca: Royal Soc. Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton Rd, Cambridge CB4 0WF Cambs, England
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6DT03283D - link do publikacji
 3. Reconnaissance of reactivity of an Ag(II)SO4 one-electron oxidizer towards naphthalene derivatives IF: 3,269
  Autorzy:
  Adam K. Budniak, Michał Masny, Kristina Prezelj, Mikołaj Grzeszkiewicz, Jakub Gawraczyński, Łukasz Dobrzycki, Michał K. Cyrański, Wiktor Koźmiński, Zoran Mazej, Karol J. Fijałkowski, Wojciech Grochala and Piotr J. Leszczyński
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2017, tom: 41, strony: 10742-10749), Wydawca: Royal Soc. Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton Rd, Cambridge CB4 0WF Cambs, England
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nj02299a - link do publikacji