Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Efektywność gospodarstw rolniczych w zależności od strategii płynności finansowej

2011/03/N/HS4/03090

Słowa kluczowe:

płynność finansowa efektywność strategie płynności finansowej

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Felczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 42 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-05

Zakończenie projektu: 2014-09-04

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Zysk rezydualny gospodarstw rolniczych w zależności od kierunków produkcji
  Autorzy:
  T.Felczak, T.Domańska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia (rok: 2013, tom: nr 760 (59), strony: 169-178), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Czynniki kształtujące wartość uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego
  Autorzy:
  Tomasz Felczak
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2014, tom: T XVI, Z 4, strony: 80-84), Wydawca: Wieś Jutra SP. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 3. Farm productivity depending on economic size
  Autorzy:
  T. Felczak, M. Wasilewski
  Czasopismo:
  Oblìk ì Fìnansi -Accounting and Finance (rok: 2013, tom: no 3 (61), strony: 114-117), Wydawca: Institute of Accounting and Finance
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających
  Autorzy:
  T. Felczak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: 855 (74), t. 2, strony: 83-91), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2015.74/2-07 - link do publikacji
 5. Planowanie płynności finansowej w opinii rolników
  Autorzy:
  T. Felczak
  Czasopismo:
  Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (rok: 2016, tom: t. 4, nr 4, strony: 53-61), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowana
 6. Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej
  Autorzy:
  T. Felczak, M. Wasilewski
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse (rok: 2013, tom: r. 11, nr 4 (2), strony: 497-502), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Strategia płynności finansowej w opinii zarządzających gospodarstwami rolniczymi
  Autorzy:
  T. Felczak, M. Wasilewski
  Czasopismo:
  Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (rok: 2015, tom: r. 19, nr 3, strony: 71-81), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw rolniczych na charakter strategii płynności finansowej
  Autorzy:
  Tomasz Felczak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia (rok: 2014, tom: nr 804 (67), strony: 201-210), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana