Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy)

2011/01/D/HS2/02085

Słowa kluczowe:

mniejszości językowe procesy modernizacji tożsamość hybrydyczna animacja kultury

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho -i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Slawistyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Nicole Dołowy-Rybińska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 185 529 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Néo-bretonnants – konstruowanie tożsamości językowej przez młode pokolenie osób bretońskojęzycznych IF: 0,13
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa (rok: 2012, tom: 41, strony: 119-137), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Upper Sorbs and the use of minority language online: some advantages for the Upper Sorbian language and community IF: 0,08
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Slavia (rok: 2014, tom: 2, strony: 127-143), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Kaszubski dyskurs narodowościowy IF: 0,13
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa (rok: 2013, tom: 43, strony: 107-129), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Minderheitenkulturen zwischen Folklore und Modernität IF: 0,07
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Lětopis - Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur (rok: 2015, tom: 1(62) 2015, strony: 38-55), Wydawca: SORBISCHES INSTITUT
  Status:
  Opublikowana
 5. The Europe of Minorities. Cultural Landscapes and Ethnic Boundaries
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Art Inquiry. Recherches sur les Arts (rok: 2013, tom: XV (XXIV), strony: 125-137), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 6. Między tradycją a nowoczesnością: dylematy młodych Górnołużyczan IF: 2
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Zeszyty Łużyckie (rok: 2013, tom: 47, strony: 149-161), Wydawca: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Młodzi kaszubi i język – dylematy mikropolityki językowej IF: 0,25
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Lud (rok: 2014, tom: 98, strony: 253-275), Wydawca: PTL
  Status:
  Opublikowana
 8. L'autoportrait des jeunes Sorabes et Kachoubes : identité culturelle et choix linguistiques
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Les Cahiers du Mimmoc (rok: 2015, tom: 13(2015), strony: 44939), Wydawca: Université de Poitiers
  Status:
  Opublikowana
 9. The Fest-noz: A Way to Live Breton Culture
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Colloquia Humanistica (rok: 2013, tom: 2, strony: 233-255), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Opublikowana
 10. Tradycja, folklor, nowoczesność. Kultura górnołużycka i kaszubska w oczach ich młodych przedstawicieli IF: 0,02
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Czasopismo:
  Poznańskie Studia Slawistyczne (rok: 2015, tom: 8 (2015), strony: 53-66), Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pss.2015.8.3 - link do publikacji
 1. Języki mniejszości i media społecznościowe: szansa na przetrwanie czy odzwierciedlenie stanu użycia? - przykład języków łużyckich i kaszubskiego
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Konferencja:
  Media mniejszości, mniejszości w mediach (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 11-13.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Konstruowanie tożsamości zbiorowej mniejszości w narracjach liderów etnicznych
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Konferencja:
  Narracja i pamięć (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Data:
  konferencja 25-26.04.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Young Kashubs and language policy: between officialization and community
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Konferencja:
  Policy and Planning for Endangered Languages (rok: 2015, ), Wydawca: Cambridge University Press
  Data:
  konferencja 26.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Co to znaczy być Kaszubą? Przynależność kulturowa jako wartość w oczach młodych zaangażowanych Kaszubów
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Konferencja:
  Wartości w świecie słowiańskim (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Data:
  konferencja 22-23.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Becoming an Activist. A self-representation of Young European Campaigners for Minority Languages
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Książka:
  Integral Strategies for Language Revitalization, J. Olko, T. Wicherkiewicz, B. Borges (red.) (rok: 2016, tom: -, strony: 405-436), Wydawca: Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Kaszubi jako mniejszość językowa. Sytuacja języka kaszubskiego w oczach młodych zaangażowanych Kaszubów
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Książka:
  O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 75-90), Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
  Status:
  Opublikowana
 3. Nauczanie języków mniejszościowych. Czy szkoły mogą ocalić zagrożone języki?
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Książka:
  Almanach Antropologiczny. Szkoła/pismo (rok: 2015, tom: 42125, strony: 315-330), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. The Kashubian language past and present: between compulsory assimilation and regional recognition
  Autorzy:
  Nicole Dołowy-Rybińska
  Książka:
  Minority Languages: Threatened to Compete, P. Rewi, R. Higgins (red.) (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: University of Hawaii Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji