Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 142 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie efektów kwantowej grawitacji w kosmologii i teorii czarnych dziur w oparciu o modele pian spinowych

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr Marcin Kisielowski

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 2. Matematyczny model degradacji poliestrów alifatycznych jako narzędzie do przedklinicznej oceny biodegradowalnych implant...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Wojciech Święszkowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 3. Nieliniowe modele matematyczne i badania doświadczalne nagrzewania tarciowego kolejowego układu hamulcowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Michał Kuciej

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 4. Nowy model bio-mechaniczny wzrostu osteofitów podczas oseoartrozy.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: dr Ewa Bednarczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 5. Nieprzemienne kwantowe czasoprzestrzenie i modele kwantowej grawitacji

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jerzy Lukierski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 6. Analiza dynamicznych modeli plastyczności bez wykorzystania warunków bezpiecznego obciążenia

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Konrad Kisiel

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 7. Analityczne i probabilistyczne metody badania modeli biologicznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Ryszard Rudnicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 8. Nowe modele matematyczne na potrzeby teorii sterowania

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr Michał Niezabitowski

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 9. Przyciąganie się podobieństw i odpychanie się różnic jako mechanizmy formowania się relacji w sieciach społecznych: mode...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zbigniew Karpiński

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Otwarte problemy teorii waluacji w charakterystyce dodatniej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Franz-Viktor Kuhlmann

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 11. Wpływ mechanizmów wymiany w węzłach na własności asymptotyczne zagadnień transportu na sieci

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Aleksandra Puchalska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 12. Zaburzenia osobliwe prowadzące do zasad uśredniania w modelach pochodzących z biologii i medycyny.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adam Bobrowski

  Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 13. Testy adaptacyjne dla danych cenzurowanych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Grzegorz Wyłupek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Matematyczna analiza złożonych zagadnień kontaktowych w mechanice ciała stałego i płynów

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Shengda Zeng

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Wybór modelu dla danych wielowymiarowych za pomocą metody SLOPE - własności teoretyczne i zastosowania.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bogdan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Gumo Metal w procesie ściskania - interdyscyplinarne badania innowacyjnego nadstopu tytanu

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Karol Golasiński

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 17. Krzywe kwantowe oraz równania Schrodingera modelach macierzowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

  Kierownik: Paweł Ciosmak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 18. Wspomagane komputerowo projektowanie cieczy jonowych nowymi modelami QSPR uwzględniającymi różne wymiarowości reprezenta...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Paduszyński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 19. Modele matematyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Tomasz Markiewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 20. Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w chodzie swobodnym osób z dysfunkcją narządu ru...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Michalina Błażkiewicz

  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

 21. Automatyczna synteza modeli programowania matematycznego dla procesów biznesowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Pawlak

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 22. Algebraiczne i topologiczne metody w teorii modeli

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Krzysztof Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Skuteczność strategii kontroli zakażeń wobec wewnątrzszpitalnej i międzyszpitalnej transmisji wielolekoopornych szczepów...

  Konkurs: UNISONO , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Monika Piotrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Matematyczne modele kwazikryształów

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jacek Miękisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 25. Nabieganie fali na brzeg - adaptacja i weryfikacja istniejących modeli matematycznych. Opracowanie empirycznej formuły w...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Morawski

  Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

 26. Teorio-modelowe i algebraiczne własności rozdzielczo domkniętych G-ciał.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Hoffmann

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Bifurkacje i chaos w matematycznych modelach procesów skrawania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Rafał Rusinek

  POLITECHNIKA LUBELSKA

 28. Identyfikacja współczynników modelu matematycznego dyfuzji wody związanej w drewnie

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Wiesław Olek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna

 29. Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jacek Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 30. Deformacje kwantowe, geometrie nieprzemienne i deformacje modeli dynamicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jerzy Lukierski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 31. Teoria modeli z działaniem grupy skończonej

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Hoffmann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 32. Rola wektorów własnych w dynamicznych modelach niehermitowskich macierzy losowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: Jacek Grela

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 33. Teoria modeli i dynamika topologiczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 34. Dyskretne układy całkowalne - teoria i zastosowania

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Adam Doliwa

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

 35. Modele i metody matematyczne w opisie wzrostu i leczenia nowotworów.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marek Bodnar

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego MCFC do badań strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Miller

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 37. Nowoczesne metody w zespolonej geometrii afinicznej.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karol Palka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 38. Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Renata Romanowicz

  Instytut Geofizyki PAN

 39. Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Jerzy Pogonowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

 40. Metody Monte Carlo dla skokowych procesów markowowskich.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Błażej Miasojedow

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 41. Charakterystyka i konstrukcja optymalnych układów doświadczalnych w modelach współoddziaływania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Augustyn Markiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 42. Opóźnienia czasowe w stochastycznych modelach biologicznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jacek Miękisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki