Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rentgenowski polarymetr-spektrometr SOLPEX: zdefiniowanie szczegółowych celów naukowych, opracowanie i testowanie unikalnych węzłów pomiarowych oraz sposobu prowadzenia obserwacji na postawie modelowania matematycznego przyrządu

2013/11/B/ST9/00234

Słowa kluczowe:

fizyka Słońca astrofizyka spektroskopia rentgenowska detekcja polaryzacji i przesunięć dopplerowskich

Deskryptory:

 • ST9_1: Fizyka Słońca i przestrzeni międzyplanetarnej
 • ST9_11: Astrofizyka wysokich energii - promieniowanie rentgenowskie i gamma, promienie kosmiczne, neutrina

Panel:

ST9 - Astronomia i badania kosmiczne: astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Kosmicznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Sylwester 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 1 032 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-15

Zakończenie projektu: 2018-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wielowymiarowy system pozycjonowania, taki jak Hexapod. Za kwotę 200 000 PLN
 2. licencja IDL. Za kwotę 3 119 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. ChemiX: a Bragg crystal spectrometer for the Interhelioprobe interplanetary mission IF: 1,99
  Autorzy:
  M. Siarkowski, J. Sylwester, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, Z. Kordylewski, S. Płocieniak, P. Podgórski, B. Sylwester, W. Trzebiński, M. Stęślicki, K. J. H. Phillips, O. V. Dudnik E. Kurbatov, V. D. Kuznetsov, S. Kuzin, I. V. Zimovets
  Czasopismo:
  Experimental Astronomy (rok: 2016, tom: 41, strony: 327–350), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10686-016-9491-4 - link do publikacji
 2. Non-Equilibrium Processes in the Solar Corona, Transition Region, Flares, and Solar Wind IF: 4,039
  Autorzy:
  Jaroslav Dudık, · Elena Dzifcakova, Nicole Meyer-Vernet,· Giulio Del Zanna, · Peter R. Young, · Alessandra Giunta, · Barbara Sylwester, · Janusz Sylwester, · Mitsuo Oka, · Helen E. Mason, · Christian Vocks, · Lorenzo Matteini, · Sam Krucker, · David R. Williams, ·Simon Mackovjak
  Czasopismo:
  Solar Physics (rok: 2017, tom: 292, strony: 100), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11207-017-1125-0 - link do publikacji
 3. Periodicities in the X-ray Emission from the Solar Corona: SphinX and SOXS Observations
  Autorzy:
  Steślicki, M.; Awasthi, A. K.; Gryciuk, M.; Jain, R.
  Czasopismo:
  Central European Astrophysical Bulletin (rok: 2016, tom: 40, strony: 133-142), Wydawca: bd
  Status:
  Opublikowana
 4. Highly Ionized Calcium And Argon X-Ray Spectra From A Large Solar Flare IF: 5,993
  Autorzy:
  K. J. H. Phillips, J. Sylwester, B. Sylwester, M. Kowaliński, M. Siarkowski, W. Trzebiński, S. Płocieniak, Z Kordylewski
  Czasopismo:
  The Astrophysical Journal (rok: 2018, tom: 863, strony: 10), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3847/1538-4357/aace5b - link do publikacji
 5. THE X-RAY LINE FEATURE AT 3.5 KeV IN GALAXY CLUSTER SPECTRA IF: 5,993
  Autorzy:
  K. J. H. Phillips, B. Sylwester, and J. Sylwester
  Czasopismo:
  The Astrophysical Journal (rok: 2015, tom: 809, strony: 50), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0004-637X/809/1/50 - link do publikacji
 6. The soft X-ray spectrometer polarimeter SolpeX IF: 1,99
  Autorzy:
  J. Sylwester, M. Stęślicki, J. Bąkała, S. Płocieniak, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, D. Ścisłowski, P. Podgórski, T. Mrozek, J. Barylak, A. Makowski , M. Siarkowski, Z. Kordylewski, B. Sylwester, S. Kuzin, A. Kirichenko , A. Pertsov, S. Bogachev
  Czasopismo:
  Experimental Astronomy (rok: 2019, tom: 47, strony: 199-223), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10686-018-09618-4 - link do publikacji
 7. New results from Solar Maximum Mission Bent Crystal Spectrometer IF: 4,039
  Autorzy:
  C.G.Rapley, J.SYLWESTER, K.J.H. Phillips
  Czasopismo:
  SOLAR PHYSICS (rok: 2017, tom: 292, strony: 50), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11207-017-1070-y - link do publikacji
 8. Laboratory characterization of bent monocrystal wafers for Bragg X-ray spectroscopy IF: 2,257
  Autorzy:
  Stefan Plocieniak, Zaneta Szaforz
  Czasopismo:
  Experimental Astronomy (rok: 2018, tom: 45, strony: 255-268), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10686-018-9583-4 - link do publikacji
 1. High-temperature solar flare plasma behaviour from crystal spectrometer observation
  Autorzy:
  Janusz SYLWESTER; Barbara SYLWESTER; Kenneth Phillips; Anna Kepa; Tomasz MROZEK
  Konferencja:
  Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, Symposium No. 320, 2015, International Astronomical Union (rok: 2016, ), Wydawca: Proceedings IAU
  Data:
  konferencja 11-14.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Solar X-rays from 0.3 a.u.: the ChemiX Bragg Spectrometer on Interhelioprobe
  Autorzy:
  Janusz Sylwester, Marek Siarkowski, Jarosław Bąkała, Żaneta Szaforz, Mirosław Kowaliński, Marek Stęślicki, Barbara Sylwester, Zbigniew Kordylewski, Oleksiy Dudnik, Vladimir D. Kuznetsov , Valery Polansky, Sergey Kuzin and Kenneth J. H. Phillips
  Konferencja:
  Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, Symposium No. 320, 2015, International Astronomical Union (rok: 2016, ), Wydawca: Proceedings IAU
  Data:
  konferencja 11-14.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Geant4 based simulations of the X-ray luminescence background in the Rotating Drum Spectrometer
  Autorzy:
  Andrzej E. Makowski, Jaromir Barylak, Marek Stęślicki, Żaneta Szaforz, Piotr Podgórski, Jarosław Bąkała, and Daniel Ścisłowski
  Konferencja:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments (rok: 2018, ), Wydawca: Proc. of SPIE
  Data:
  konferencja 03-10.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX
  Autorzy:
  Marek Stęślicki, Janusz Sylwester, Stefan Płocieniak, Jarosław Bąkała, Żaneta Szaforz, Daniel Ścisłowski, Mirosław Kowaliński, Jose Hernandez, Sergey Kuzin and Sergey Shestov
  Konferencja:
  IAUS 320: Solar and Stellar Flares and Their Effects on Planets (rok: 2016, ), Wydawca: Proceedings IAU
  Data:
  konferencja 11-14.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Soft X-ray Solar polarimeter-spectrometer
  Autorzy:
  Stęślicki, M.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Kowaliński, M.; Płocieniak, S.; Bąkała, J.; Szaforz, Ż.; Kuzin S.
  Konferencja:
  19th Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (rok: 2014, ), Wydawca: Proc. SPIE
  Data:
  konferencja 5.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. SolpeX: the soft X-ray flare polarimeter–spectrometer for the ISS
  Autorzy:
  Janusz Sylwester, Stefan Płocieniak, Jarosław Bakała, Żaneta Szaforz, Marek Stȩślicki, Daniel Ścisłowski, Mirosław Kowaliński, Piotr Podgórski, Jose Hernandez, Sergey Shestov
  Konferencja:
  Polarimetry: From the Sun to Stars and Stellat Environments (rok: 2015, ), Wydawca: International Astronomical Union
  Data:
  konferencja 30.11.2014-5.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. SOLPEX x-ray polarimeter detector luminescence background calculated using Geant4 simulation software
  Autorzy:
  Gorgolewski, A.; Barylak, J.; Stęślicki, M.; Szaforz, Ż.; Bąkała, J.
  Konferencja:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments (rok: 2016, ), Wydawca: Proc. of SPIE
  Data:
  konferencja 30.05 - 05.06.2016r
  Status:
  Opublikowana
 8. The Bragg solar X-ray spectrometer SolpeX
  Autorzy:
  D. Ścisłowski, J. Sylwester, M. Stęślicki, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, P. Podgórski, W. Trzebiński, J. Hernandez, J. Barylak, A. Barylak, Sergey Kuzin
  Konferencja:
  Solar Physics and Space Weather Instrumentation VI (rok: 2015, ), Wydawca: Proc. of SPIE
  Data:
  konferencja 09.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Solar flare soft X-ray spectra from Diogeness observations
  Autorzy:
  Marek Stęślicki, Janusz Sylwester, Barbara Sylwester, Żaneta Szaforz, Zbigniew Kordylewski, Stefan Płocieniak, Marek Siarkowski, Kenneth J. H. Phillips
  Konferencja:
  IAUS 320: Solar and Stellar Flares and Their Effects on Planets (rok: 2016, ), Wydawca: Proceedings IAU
  Data:
  konferencja 11-14.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Rozdział 4 "Solpex": Spektropolarymetr Miękkiego Promieniowania Rentgenowskiego Słońca
  Autorzy:
  S. Kuzin, J. Sylwester, M. Stęślicki
  Książka:
  Współpraca Naukowa Między Rosyjską Akademią Nauk I Polską Akademią Nauk W Dziedzinie Podstawowych Badań Kosmicznych Wyniki Wspólnych Badań 2011-2015 (rok: 2016, tom: 1, strony: 84-93), Wydawca: Rosyjska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana