Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sterowanie procesami wewnątrzkomórkowymi

2012/05/D/ST7/02072

Słowa kluczowe:

sterowanie modelowanie bio-matematyczne moduł regulatorowy p53 analiza bifurkacyjna analiza wrażliwości

Deskryptory:

 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka
 • ST7_11: Inżynieria biomedyczna
 • ST7_1: Inżynieria sterowania

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Puszyński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 499 980 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2016-09-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Application of Bifurcation Theory and siRNA-based Control Signal to Restore the Proper Response of Cancer Cells to DNA Damage IF: 2,239
  Autorzy:
  Kozlowska E. Puszynski K.
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical Biology (rok: 2016, tom: 408, strony: 213-221), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jtbi.2016.08.017 - link do publikacji
 2. The role of stochastic gene switching in determining the pharmacodynamics of certain drugs: basic mechanisms IF: 1,856
  Autorzy:
  Puszynski K. Gandolfi A. d'Onofrio A.
  Czasopismo:
  Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics (rok: 2016, tom: 43(4), strony: 395-410), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10928-016-9480-2 - link do publikacji
 3. A novel mathematical model of ATM/p53/NF-kappaB pathways points to the importance of the DDR switch-off mechanisms IF: 2,576
  Autorzy:
  Jonak K, Kurpas M, Szoltysek K, Janus P, Abramowicz A, Puszynski K.
  Czasopismo:
  BMC Bioinformatics (rok: 2016, tom: 10(1), strony: 44938), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12918-016-0293-0 - link do publikacji
 4. Pharmacodynamics of the p53-Mdm2 targeting drug Nutlin: the role of gene switching noise IF: 4,867
  Autorzy:
  Krzysztof Puszynski, Alberto Gandolfi, Alberto d'Onofrio
  Czasopismo:
  PLOS Computational Biology (rok: 2014, tom: 11(3), strony: online), Wydawca: Publish Library Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pcbi.1003991. - link do publikacji
 1. Analiza symulacyjna procesu ubikwitynacji bałka p53
  Autorzy:
  Wojciech Bensz, Krzysztof Puszyński
  Konferencja:
  XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-12 października
  Status:
  Opublikowana
 2. Application of the piece-wise linear models for description of nonlinear biological systems based on p53 regulatory unit
  Autorzy:
  Magdalena Ochab, Krzysztof Puszynski, Andrzej Świerniak
  Konferencja:
  XXII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Structural stability of biological models with switchings
  Autorzy:
  Magdalena Ochab, Krzysztof Puszynski, Andrzej Swierniak
  Konferencja:
  21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (rok: 2016, ), Wydawca: Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2016 21st International Conference on, IEEE Xplore
  Data:
  konferencja 29.08-1.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. A simulation study of the relationship between replication stress detection pathway and the cell cycle
  Autorzy:
  Kurpas Monika, Puszynski Krzysztof
  Konferencja:
  Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 10-12.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ poziomu białka p53 na los komórki
  Autorzy:
  Magdalena Ochab, Krzysztof Puszyński
  Konferencja:
  XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-12 października
  Status:
  Opublikowana
 6. Controlling the Intracellular Processes
  Autorzy:
  Puszynski, Krzysztof; Jaksik, Roman; Lalik, Anna
  Konferencja:
  19th IFAC World Congress, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: International Federation of Automatic Control
  Data:
  konferencja 24-29.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Reachability of the Therapeutic Target in the Systems with Parameters Switch
  Autorzy:
  Magdalena Ochab, Krzysztof Puszynski, Andrzej Świerniak
  Konferencja:
  4th International Conference, IWBBIO 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Springer: Bioinformatics and Biomedical Engineering
  Data:
  konferencja 20-22.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. The Resection Mechanism Promotes Cell Survival after Exposure to IR
  Autorzy:
  Kurpas Monika, Jonak Katarzyna, Puszynski Krzysztof
  Konferencja:
  4th International Conference on Man–Machine Interactions (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 6-9.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Prediction of the behavior of mammalian cells after exposure to ionizing radiation based on the new mathematical model of ATM-Mdm2-p53 regulatory pathway
  Autorzy:
  Katarzyna Jonak, Monika Kurpas, and Krzysztof Puszynski
  Książka:
  Advances in Intelligent Systems and Computing. Information Technologies in Biomedicine. (rok: 2014, tom: 283 (3), strony: 349-362), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Systemy biologiczne jako układy z przełączeniami na przykładzie modułu regulatorowego p53
  Autorzy:
  Ochab Magdalena, Kurpas Monika, Bensz Wojciech
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Inżynieria w medycynie (rok: 2016, tom: brak, strony: 44-53), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 3. Wybrane metody uproszczonego modelowania matematycznego procesów wewnątrzkomórkowych
  Autorzy:
  Bensz Wojciech, Kurpas Monika, Ochab Magdalena
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Inżynieria w medycynie. (rok: 2016, tom: brak, strony: 58-63), Wydawca: Młodzi naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 4. Modele komórkowych szlaków sygnałowych i estymacja ich parametrów
  Autorzy:
  Krzysztof Fujarewicz i Krzysztof Puszyński
  Książka:
  Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna - Tom 10 Bioinformatyka (rok: 2014, tom: 10, strony: 141-174), Wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
  Status:
  Opublikowana
 5. Modelowanie regulatorowych sieci genowych (GRN) - przegląd metod
  Autorzy:
  Ochab Magdalena, Kurpas Monika, Bensz Wojciech
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Inżynieria w medycynie (rok: 2016, tom: brak, strony: 36-44), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 6. Modelowanie wybranych skutków ubocznych chemioterapii
  Autorzy:
  Bensz Wojciech, Kurpas Monika, Ochab Magdalena
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Inżynieria w medycynie (rok: 2016, tom: brak, strony: 53-57), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 7. Monografia - współudział wszystkich rozdziałów
  Autorzy:
  Andrzej Swierniak, Marek Kimmel, Jaroslaw Smieja, Krzysztof Puszynski, Krzysztof Psiuk-Maksymowicz
  Książka:
  System Engineering Approach to Planning Anticancer Therapies (rok: 2016, tom: osobna książka, strony: 235 stron), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 8. Przegląd modeli matematycznych cyklu komórkowego
  Autorzy:
  Kurpas Monika, Bensz Wojciech, Ochab Magdalena
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Inżynieria w medycynie (rok: 2016, tom: brak, strony: 64-71), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 9. Simulation Analysis of the ATR Module as a Detector of UV-Induced DNA Damage
  Autorzy:
  Monika Kurpas, Katarzyna Jonak, Krzysztof Puszyński
  Książka:
  Advances in Intelligent Systems and Computing. Information Technologies in Biomedicine. (rok: 2014, tom: 283 (3), strony: 317-326), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 10. Przegląd modeli matematycznych szlaków detekcji uszkodzeń DNA
  Autorzy:
  Kurpas Monika, Bensz Wojciech, Ochab Magdalena
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Inżynieria w medycynie (rok: 2016, tom: brak, strony: 72-79), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana