Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy)

2011/01/B/ST10/06866

Słowa kluczowe:

prognozy przepływów transformacja przepływu niepewność stochastyczna funkcja przejscia opad-odpływ model rozłożony przepływu

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód
 • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 • ST6_9: Obliczenia naukowe

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Renata Romanowicz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 384 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2015-06-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. przenosny komputer. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Drukarka laserowa. Za kwotę 3 000 PLN
 3. zestaw komputerowy+monitor+licencjonowane oprogramowanie. Za kwotę 12 000 PLN
 4. Program komputerowy MIKE11. Za kwotę 30 000 PLN
 5. dyski przenosne i dyski twarde. Za kwotę 2 000 PLN
 6. zestaw komputerowy+monitor+skaner. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (13)
 1. On the choice of calibration periods and objective functions: a practical guide to model parameter identification IF: 1
  Autorzy:
  R.J. Romanowicz, M. Osuch, M. Grabowiecka
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2013, tom: 61(6), strony: 1477-1503), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s11600-013-0157-6. - link do publikacji
 2. Maximizing the usefulness of flood risk assessment for the River Vistula in Warsaw IF: 1,751
  Autorzy:
  Kiczko, A., Romanowicz, R. J., Osuch, M., Karamuz, E.
  Czasopismo:
  Nat. Hazards Earth Syst. Sci. (rok: 2013, tom: 13, strony: 3443-3455), Wydawca: Nat. Hazards Earth Syst. Sci.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/nhess-13-3443-2013 - link do publikacji
 3. The influence of parametric uncertainty on the relationships between HBV model parameters and climatic characteristics IF: 1,114
  Autorzy:
  Osuch M., Romanowicz R.J., Booij, M,
  Czasopismo:
  Hydrological Sciences Journal (rok: 2015, tom: x, strony: 44579), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02626667.2014.967694 - link do publikacji
 1. DERIVATION OF FLOOD-RISK MAPS FOR THE WARSAW REACH OF THE RIVER VISTULA
  Autorzy:
  R.J. Romanowicz, A. Kiczko, E. Karamuz, M. Osuch
  Konferencja:
  International Conference Advanced Methods for Flood Estimation in a Variable and Changing Environment" (rok: 2013, ), Wydawca: COST Office
  Data:
  konferencja 24-26.10.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Evaluation of influence of historical changes in land use along the middle Vistula river reach on flood risk
  Autorzy:
  Emilia Karamuz, Renata Romanowicz i Martijn Booij
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Geophysical Research Abstracts
  Data:
  konferencja 27.04-02.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Flood Frequency Analysis using different flood descriptors – the Warsaw reach of the river Vistula case study
  Autorzy:
  Emilia Karamuz, Krzysztof Kochanek i Renata Romanowicz
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Geophysical Research Abstracts
  Data:
  konferencja 27.04-02.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Flow prediction using stochastic emulators of flood wave propagation process: middle Vistula case study
  Autorzy:
  Renata Romanowicz, Emilia Karamuz, and Krzysztof Kochanek
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-6443, 2014
  Data:
  konferencja 27.04-02.05 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. The influence of HBV model calibration on flood predictions for future climate
  Autorzy:
  Marzena Osuch i Renata Romanowicz
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Geophysical Research Abstracts
  Data:
  konferencja 27.04-02.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Ensemble stream flow predictions using the ECMWF forecasts
  Autorzy:
  Adam Kiczko, Renata Romanowicz, Marzena Osuch, Florian Pappenberger, Emilia Karamuz
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-12126, 2015
  Data:
  konferencja 12.04 – 17.04 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. On-line updating of a distributed flow routing model – River Vistula case study
  Autorzy:
  Emilia Karamuz, Renata Romanowicz, Jaroslaw Napiorkowski
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Geophysical Research Abstracts
  Data:
  konferencja 12.04-17.04 2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Semi-distributed flood forecasting system for the Middle Vistula reach
  Autorzy:
  Renata Romanowicz, Emilia Karamuz, and Marzena Osuch
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Geophysical Research Abstracts
  Data:
  konferencja 27.04-02.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Sensitivity and Uncertainty Analysis of Precipitation-Runoff Models for the Middle Vistula Basin
  Autorzy:
  Marzena Osuch
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 61-81), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Adaptation of the Integrated Catchment System to On-line Assimilation of ECMWF Forecasts
  Autorzy:
  Adam Kiczko, Renata J. Romanowicz, Marzena Osuch and Florian Pappenberger
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 173-186), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 3. Distributed Modelling of Flow in the Middle Reach of the River Vistula
  Autorzy:
  Krzysztof Kochanek, Emilia Karamuz and Marzena Osuch
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 83-107), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 4. Preface
  Autorzy:
  Renata J. Romanowicz, Marzena Osuch
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: ix-xi), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 5. Sensitivity Analysis of the Flow Routing Model for the Middle River Vistula-Multi-method Approach
  Autorzy:
  Marzena Osuch
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 109-128), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 6. Influence of rating curve uncertainty on flow conditions in the River Vistula in Warsaw
  Autorzy:
  Karamuz E., Osuch M., Romanowicz R.J.
  Książka:
  Hydrodynamic and mass transport at freshwater aquatic interfaces, 34th International School of Hydraulics, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Rowiński Paweł (Ed.) (rok: 2016, tom: 1, strony: 153-166), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 7. Land Cover Change in the Middle River Vistula Catchment
  Autorzy:
  M. Gutry-Korycka, A. Mirończuk and A. Hościło
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 44636), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 8. On the Run Length in Annual Maximum Flow Series in the Middle Vistula Basin in the Context of Climate Change Impact, An Attempt to Determine the Indicator for the Assessment of Changes in the Regime of High Waters
  Autorzy:
  Ewa Bogdanowicz, Witold G. Strupczewski and Krzysztof Kochanek
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: the Middle River Vistula case study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 33-47), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 9. Bed Topography and Discharge Measurements in the Świderskie Islands Nature Reserve, River Vistula, Poland
  Autorzy:
  Robert J. Bialik, Joanna Sziło, Mikołaj Karpiński, Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz and Oskar Głowacki
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 49-58), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 10. Stochastic Semi-distributed Flood Forecasting System for the Middle Vistula Reach
  Autorzy:
  R.J. Romanowicz and M. Osuch
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 143-157), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 11. Stochastyczny system symulacyjny transformacji fali wezbraniowej na odcinku Wisły pomiędzy Zawichostem a Warszawą
  Autorzy:
  Romanowicz, R.J. M. Osuch and E. Karamuz
  Książka:
  Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, II Krajowy Kongres Hydrologiczny (rok: 2014, tom: XX, strony: 115-126), Wydawca: Monografie PAN
  Status:
  Opublikowana
 12. Influence of Land-Use and Water Management Practices on Water Levels in the Middle River Vistula
  Autorzy:
  E. Karamuz, R.J. Romanowicz and M.J. Booij
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula case study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 17-31), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 13. Stochastic Transfer Function Based Emulator for the On-line Flood Forecasting
  Autorzy:
  Renata J. Romanowicz and Marzena Osuch
  Książka:
  Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Romanowicz R.J., Osuch M. (Eds) (rok: 2015, tom: 1, strony: 159-169), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana