Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe modele statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fal wezbraniowych.

2012/05/B/ST10/00482

Słowa kluczowe:

powodzie hydrogram fala powodziowa metody statystyczne

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód
 • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Kochanek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 373 340 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-24

Zakończenie projektu: 2015-11-23

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. STSTISTICA licencja jednostanowiskowa. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Dyski zewnętrzne do przechowywania ciągów pomiarowych z IMGW.
 3. Monitor ciekłokrystaliczny. Za kwotę 2 000 PLN
 4. Drukarka laserowa czarno biała z dupleksem.. Za kwotę 2 000 PLN
 5. Komputer stacjonarny do prac bieżących z monitorem ciekłokrystalicznym i podstawowym oprogramowaniem. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Generalized Exponential Distribution in Flood Frequency Analysis for Polish Rivers IF: 3,234
  Autorzy:
  Iwona Markiewicz , Witold G. Strupczewski, Ewa Bogdanowicz, Krzysztof Kochanek
  Czasopismo:
  PLOS One (rok: 2015, tom: PLoS ONE 10(12), strony: e0143965), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0143965 - link do publikacji
 2. Flood Frequency Analysis supported by the largest historical flood IF: 2,111
  Autorzy:
  W. G. Strupczewski, K. Kochanek & E. Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS) (rok: 2014, tom: 14, strony: 1543–1551), Wydawca: European Geosciences Union
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/nhess-14-1543-2014 - link do publikacji
 3. W SPRAWIE DOKŁADNOŚCI I STABILNOŚCI OSZACOWAŃ PRAWDOPODOBNYCH PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH
  Autorzy:
  Iwona MARKIEWICZ, Ewa BOGDANOWICZ, Witold G. STRUPCZEWSKI
  Czasopismo:
  MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN (rok: 2014, tom: Zeszyt XX, T 1., strony: 81-94), Wydawca: KOMITET GOSPODARKI WODNEJ PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. WPŁYW INFORMACJI O NAJWIĘKSZEJ HISTORYCZNEJ POWODZI NA DOKŁADNOŚĆ OSZACOWANIA GÓRNYCH KWANTYLI ROZKŁADÓW DWUPARAMETROWYCH
  Autorzy:
  Witold G. STRUPCZEWSKI, Krzysztof KOCHANEK, Ewa BOGDANOWICZ
  Czasopismo:
  MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN (rok: 2014, tom: Zeszyt XX, T 1., strony: 41-51), Wydawca: KOMITET GOSPODARKI WODNEJ PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. ZAGADNIENIE TRZECH WODOWSKAZÓW W ANALIZIE CZĘSTOŚCI POWODZI
  Autorzy:
  Ewa BOGDANOWICZ, Witold G. STRUPCZEWSKI, Krzysztof KOCHANEK, Iwona MARKIEWICZ
  Czasopismo:
  MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN (rok: 2014, tom: Zeszyt XX, T 2., strony: 219-232), Wydawca: KOMITET GOSPODARKI WODNEJ PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Flood Risk for Embanked Rivers
  Autorzy:
  Ewa Bogdanowicz, Witold G. Strupczewski, Krzysztof Kochanek, Iwona Markiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Geoscience and Environment Protection (rok: 2014, tom: 2, strony: 135-143), Wydawca: Scientific Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4236/gep.2014.23018 - link do publikacji
 7. Historical floods in flood frequency analysis: Is this game worth the candle? IF: 4,043
  Autorzy:
  Witold G. Strupczewsk, Krzysztof Kochanek, Ewa Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Journal of Hydrology (rok: 2017, tom: 554 (2017), strony: 800-816), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhydrol.2017.09.034 - link do publikacji
 8. Inundation risk for embanked rivers IF: 3,984
  Autorzy:
  Strupczewski, W. G., Kochanek, K., Bogdanowicz, E., and Markiewicz, I.
  Czasopismo:
  Hydrology and Earth System Sciences (rok: 2013, tom: 17, strony: 3111–3125), Wydawca: European Geosciences Union
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/hess-17-3111-2013 - link do publikacji
 9. On Return Periodof the Largest Historical Flood
  Autorzy:
  Witold G. Strupczewski, Krzysztof Kochanek, Ewa Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Journal of Geoscience and Environment Protection (rok: 2014, tom: 2, strony: 144-152), Wydawca: Scientific Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4236/gep.2014.23019 - link do publikacji
 10. The impact of seasonal flood peak dependence on annual maxima design quantiles IF: 2,372
  Autorzy:
  Sisay E. Debele, Ewa Bogdanowicz & Witold G. Strupczewski
  Czasopismo:
  Hydrological Sciences Journal (rok: 2017, tom: 2,59027777777778, strony: 1603-1617), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02626667.2017.1328558 - link do publikacji