Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 207 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Państwo jako patron w dyskursie potocznym w Polsce. Studium przypadku miasta w województwie mazowieckim.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Aleksandra Adamowicz

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 2. Prawo do inteligentnego miasta: wpływ nowych technologii na jakość życia, relacje społeczne i politykę miejską

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Domaradzka-Widła

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca

 3. Ammuriana - wyspa Murano w świetle wykopalisk / Isola di Murano alla luce degli scavi

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Baranowski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Od katastrofy do katastrofy. Funkcjonowanie prowincjonalnego zakaukaskiego miasteczka i podstawy egzystencji jego mieszk...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jakubiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 5. Społeczeństwo i przestrzeń osiemnastowiecznego miasta na przykładzie Krakowa

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewa Kaźmierczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 6. (De/Re)Konstruowanie granic - narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawc...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Opiłowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 7. Ludność miasta Wieliczki w latach 1591-1788. Studium historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta górniczego.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Jakub Pieczara

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 8. Postwzrost (degrowth): operacjonalizacja w kontekście miasta - w poszukiwaniu alternatywnych strategii rozwoju

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jakub Kronenberg

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 9. "Homo ludens" w mieście średniowiecznym - archeologiczne świadectwa zabawy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Paulina Romanowicz

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 10. Społecznie zrównoważona polityka transportowa i jej implikacje dla dużych miast Polski

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Radzimski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 11. Prawo własności w orzecznictwie sądów Wolnego Miasta Krakowa. Z dziejów stosowania Kodeksu Napoleona (Code civil)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Dziadzio

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 12. Społeczne wytwarzanie przestrzeni: antropologiczne studium praktyk miastotwórczych w Kazaniu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Turowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 13. Wycena zdrowotnych korzyści społecznych z redukcji zanieczyszczenia powietrza i smogu w polskich miastach. Analiza wpływ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 14. Rola historyczno-kulturowych układów urbanistycznych w rozwoju małych miast Wielkopolski

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Graczyk

  Politechnika Poznańska, Wydział Architektury

 15. FEW-meter - Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejs...

  Konkurs: UNISONO , panel: HS4

  Kierownik: dr Lidia Poniży

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 16. Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywnoś...

  Konkurs: UNISONO , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Goszczyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 17. Czy estetyka wyzwala człowieka? - emancypacja i "Kroniki" Bolesława Prusa w optyce Ranciere'a i Foucaulta

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Dorota Kutyła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 18. Modele międzysektorowej polityki turystycznej i ich zróżnicowania w strefach podmiejskich dużych miast na przykładzie ag...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mariusz Sołtysik

  AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

 19. Czy "Marea″ to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie miasto bizantyńskie w regionie Mareotis (koło Aleksandrii)...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Tomasz Derda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 20. Trajektorie słowa. Kulturowe oddziaływanie Amereidy

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Barbaruk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 21. Anatomia działań zbiorowych na rzecz przestrzeni sąsiedzkich w dużym mieście

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Sowada

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 22. Zachowania konsumencko-przestrzenne studentów w rozwoju miast poprzemysłowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jakub Zasina

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 23. Urbanizacja pogranicza. Komparatystyka rozwoju miast i krajobrazu miejskiego w Prusach, Inflantach i Irlandii w XII-XIV ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Maleszka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 24. Syberyjskie miasto radzieckie. Między projektem nowoczesnym a świadomością utopijną

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Kinga Nędza-Sikoniowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 25. Badania średniowiecznych systemów zaopatrzenia w wodę ośrodków osadniczych w dolinie rzeki Osy na terenie ziemi chełmińs...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Wacław Kulczykowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 26. Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Fabiszak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 27. Miasto doświadczane w sytuacji bezdomności. Studium społeczno-przestrzenne

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Natalia Martini

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 28. INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA PROCESU KURCZENIA SIĘ MIAST: WSPIERANIE ROZWOJU MIAST NA WEWNĘTRZNYCH PERYFERIACH EUROPY

  Konkurs: UNISONO , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Szymon Marcińczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 29. Zielona i niebieska infrastruktura miast: znaczenia dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Piotr Tryjanowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 30. Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na rozwój policentryczny systemu osadniczego Pol...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grażyna Korzeniak

  Instytut Rozwoju Miast

 31. Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Ślusarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 32. Społeczny i polityczny porządek miasta komunalnego na obrzeżach Europy w XII-XVI w.

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Roman Czaja

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 33. Władztwo komunalne w hanzeatyckich miastach Prus i Inflant w średniowieczu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Janusz Tandecki

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 34. Hellenistyczna zabudowa Tanais - fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Matera

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 35. Mobilność przestrzenna i społeczna w doświadczeniu biograficznym i generacyjnym mieszkańców małego miasta

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Łukowski

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 36. Rynek nieruchomości Starej i Nowej Warszawy w okresie późnego średniowiecza

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Łozowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 37. Normowanie miejskiej rzeczywistości w Toruniu w średniowieczu i wczesnej nowożytności

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Możdżeń

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 38. Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Wło...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Roksana Chowaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 39. Obszary zdegradowane miast jako bariera ich rozwoju

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: Izabela Rudzka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 40. Utracone miasta - deindustrializacja i klasa robotnicza w perspektywie porównawczej - Łódź (Polska) i Detroit (USA)

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Zysiak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 41. "Puste przestrzenie" w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Europy Środkowej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Cembrzyński

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 42. Warszawa, Łódź, Kraków - powojenne polskie miasta w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Stępień

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 43. Ekologizacja miast w Polsce w świetle wybranych parametrów zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Lewandowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 44. Przemiany społeczno-przestrzenne wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski na przełomie XX i XXI wieku...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Gorczyca

  Instytut Rozwoju Miast

 45. Zanieczyszczenie powietrza i dobrobyt: społeczno-środowiskowe koszty rozwoju miast

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Jakub Rok

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 46. Literackie praktykowanie miasta: paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Clara Zgoła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 47. Atlas historyczny miast polskich: Kalisz

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Urszula Sowa

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 48. Rozwój małych miast w Polsce w oparciu o sektor kultury

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Stefania Środa-Murawska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 49. Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Piotr Korcelli

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Możliwości pomiaru skuteczności strategii marek polskich miast (na przykładzie polskich miast powiatowych) - ujęcie teor...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Florek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania