Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych

2014/14/A/HS3/00132

Słowa kluczowe:

miasto greckie epoka hellenistyczna Milet metropolie Delfy

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika
  • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Nawotka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: MAESTRO 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 3 313 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-15

Zakończenie projektu: 2022-05-14

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony