Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Schemat kolonizacji terenów zurbanizowanych oraz korzyści płynące z gniazdowania w obrębie miast u pospolitego ptaka wodnego, łyski Fulica atra

2012/05/N/NZ8/00889

Słowa kluczowe:

kolonizacja miast kondycja fizyczna łyska presja drapieżnicza rozbieżność genetyczna sekwencje mikrosatelitarne

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ8_9: Genetyka populacyjna

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Minias 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 145 090 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-22

Zakończenie projektu: 2016-03-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termocykler. Za kwotę 30 000 PLN
 2. System elektroforezy poziomej wraz z zasilaczem. Za kwotę 7 000 PLN
 3. Transiluminator UV. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Successful colonization of a novel urban environment is associated with an urban behavioural syndrome in a reed-nesting waterbird IF: 1,791
  Autorzy:
  Piotr Minias
  Czasopismo:
  Ethology (rok: 2015, tom: 121, strony: 1178-1190), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/eth.12433 - link do publikacji
 2. How birds colonize cities: genetic evidence from a common waterbird, the Eurasian coot IF: 2,228
  Autorzy:
  Piotr Minias, Radosław Włodarczyk, Alina Minias, Jarosław Dziadek
  Czasopismo:
  Journal of Avian Biology (rok: 2017, tom: 48, strony: 1095-1103), Wydawca: Wiley-Blackwell / Nordic Society Oikos
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jav.01334 - link do publikacji
 3. Reproduction and survival in the city: which fitness components drive urban colonization in a reed-nesting waterbird? IF: 1,594
  Autorzy:
  Piotr Minias
  Czasopismo:
  Current Zoology (rok: 2016, tom: 62, strony: 79-87), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/cz/zow034 - link do publikacji
 4. Sex determination of adult Eurasian Coots (Fulica atra) by morphometric measurements IF: 0,637
  Autorzy:
  Piotr Minias
  Czasopismo:
  Waterbirds (rok: 2015, tom: 38, strony: 191-194), Wydawca: The Waterbird Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1675/063.038.0208 - link do publikacji
 5. Territory selection in the city: can birds reliably judge territory quality in a novel urban environment? IF: 1,883
  Autorzy:
  Piotr Minias, Tomasz Janiszewski
  Czasopismo:
  Journal of Zoology (rok: 2016, tom: 299, strony: 120-126), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana