Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Duchowni w społeczeństwie miejskim średniowiecznych Prus

2012/05/N/HS3/01953

Słowa kluczowe:

duchowieństwo miasto średniowiecze Prusy

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Sumowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 47 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-21

Zakończenie projektu: 2016-08-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. [rec.] Formularz z Uppsali". Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich, edited Radosław Biskup, (Fontes 109, 2016), 396 pp. ISBN 978-83-65127-16-7
  Autorzy:
  Marcin Sumowski
  Czasopismo:
  Biuletyn Polskiej Misji Historycznej/Bulletin der Polnischen Historischen Mission (rok: 2018, tom: 13, strony: 255-258), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/BPMH.2018.012 - link do publikacji
 2. "Ego Jeronimus Waldaw..." O tożsamości późnośredniowiecznego plebana toruńskiego
  Autorzy:
  Marcin Sumowski
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2014, tom: 79, strony: 63-81), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Zakon krzyżacki a patronat nad beneficjami kościelnymi w średniowiecznym Toruniu
  Autorzy:
  Marcin Sumowski
  Czasopismo:
  Rocznik Toruński (rok: 2014, tom: 41, strony: 155-167), Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 4. Secular clergymen in the castles of the Teutonic Order in Prussia
  Autorzy:
  Marcin Sumowski
  Czasopismo:
  Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica Yearbook for the Study of the Military Orders (rok: 2018, tom: 23, strony: ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Trzy dokumenty do badań nad mobilnością kleru niższego w Prusach z pierwszej połowy XV wieku
  Autorzy:
  Marcin Sumowski
  Czasopismo:
  Studia z Dziejów Średniowiecza (rok: 2015, tom: 19, strony: 335-346), Wydawca: Wydawnictwo DiG
  Status:
  Opublikowana
 1. Kler diecezjalny w społeczeństwie średniowiecznego Torunia – przyczynek do badań nad funkcjonowaniem duchowieństwa miejskiego epoki
  Autorzy:
  pod red. A. Radzimińskiego, R. Biskupa
  Książka:
  Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich (rok: 2013, tom: -, strony: 167-196), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 2. Duchowieństwo parafialne Nowego Miasta Torunia i jego społeczne oddziaływanie w średniowieczu
  Autorzy:
  red. K. Mikulski, P. Oliński, W. Rozynkowski
  Książka:
  Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji (rok: 2014, tom: -, strony: 85-99), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana