Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.)

2012/07/B/HS3/01088

Słowa kluczowe:

Wrocław protomiasto miasto lokacyjne dom kultura materialna i symboliczna

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Piekalski 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 344 047 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2016-07-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Stratygrafia a dendrochronologia na placu Nowy Targ we Wrocławiu, w: Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich, red. G. Nawrolska, H. Paner. J. Piekalski, E. Trawicka
  Autorzy:
  Jerzy Piekalski
  Konferencja:
  Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich (rok: 2016, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  Data:
  konferencja 4-6 XII.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  pod red. Jerzego Piekalskiego
  Książka:
  Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (w ramach serii Wratislavia Antiqua) (rok: 2017, tom: 22, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Złożona