Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Atlas historyczny miast polskich: Toruń, t. 2

2014/15/B/HS3/02458

Słowa kluczowe:

historia miast kartografia historyczna urbanistyka struktura zawodowa struktura wyznaniowa

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_2: Historia społeczna
  • HS3_4: Historia gospodarcza

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Roman Czaja 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 199 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2019-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony