Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dlaczego oni nie chcą dla mnie pracować? Praca i wzorce konsumpcji jako czynniki kształtujące relacje między mieszkańcami wsi i miast - etnografia drugich domów

2013/09/B/HS3/04302

Słowa kluczowe:

badania etnograficzne antropologia pracy relacja wieś-miasto,

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Amanda Krzyworzeka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 160 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2018-12-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Jak zbudować nielegalny wał przeciwpowodziowy? Kilka refleksji na temat samoorganizacji i oddolnych inicjatyw w lokalnych społecznościach
  Autorzy:
  Amanda Krzyworzeka
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2021, tom: 83, strony: 327-340), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rpeis.2021.83.1.23 - link do publikacji
 2. They're Throwing Mud at Us. At Least Now They Have a Reason: Work, Control and Values in Teachers' Work
  Autorzy:
  Amanda Krzyworzeka, Paweł Krzyworzeka
  Czasopismo:
  Public Policy And Administration (rok: 2021, tom: 20, strony: 44824), Wydawca: Mykolas Romeris University (MRU)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5755/j01.ppaa.20.1.28463 - link do publikacji
 3. Włamania i kradzieże jako regulator relacji społecznych
  Autorzy:
  Amanda Krzyworzeka
  Czasopismo:
  Lud (rok: 2018, tom: 102, strony: 257-277), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/lud102.2018.09 - link do publikacji
 4. Changes in farmers' modes of work in Podlasie
  Autorzy:
  Amanda Krzyworzeka
  Czasopismo:
  Wieś i Rolnictwo (rok: 2021, tom: 44197, strony: -), Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. "Przyjaźnie przysługowe" jako skuteczny model koegzystencji na pograniczu wiejsko-miejskim
  Autorzy:
  Amanda Krzyworzeka
  Czasopismo:
  Etnografia Polska (rok: 2017, tom: t. LXI, z. 1–2, strony: 65-82), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Anthropology of work in Poland
  Autorzy:
  Amanda Krzyworzeka
  Czasopismo:
  Anthropology of East Europe Review (rok: 2019, tom: 36 (1), strony: 91-103), Wydawca: Indiana University
  Status:
  Opublikowana
 1. Wstęp
  Autorzy:
  Amanda Krzyworzeka (redakcja naukowa i autorstwo Wstępu)
  Książka:
  Praca na wsi. Codzienne praktyki mieszkańców zachodniego Podlasia w perspektywie antropologii ekonomicznej (rok: 2020, tom: -, strony: 13759), Wydawca: Oficyna Naukowa
  Status:
  Opublikowana
 2. Komunikacja rodzinna i jej wpływ na podejmowanie decyzji ekonomicznych w rodzinach rolniczych
  Autorzy:
  Amanda Krzyworzeka
  Książka:
  Komunikacja w rodzinie (rok: 2016, tom: 1, strony: 44827), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowana