Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych miastach Polski

2013/09/N/HS4/03697

Słowa kluczowe:

efektywność finanse osobiste finanse gospodarstw domowych

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS6_4: Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji
 • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Musiał 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 72 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2016-03-17

Planowany czas trwania projektu: 22 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Evaluation of Household Finance Management Effectiveness in the Biggest Polish Cities
  Autorzy:
  Musiał Marta
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (rok: 2017, tom: 1, strony: 93-106), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-6018.327.06 - link do publikacji
 2. Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi
  Autorzy:
  Musiał Marta
  Czasopismo:
  Finanse i Prawo Finansowe/Journal of Finance and Financial Law (rok: 2016, tom: 1, strony: 97-108), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
 3. Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski
  Autorzy:
  Musiał Marta, Świecka Beata
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2016, tom: 4, strony: 821-832), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2016.4.82/2-70 - link do publikacji
 4. Ubezpieczenie jako narzędzie zarządzania ryzykiem w procesie gospodarowania finansami osobistymi
  Autorzy:
  Musiał Marta
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: 1, strony: 723-732), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2015.74/1-63 - link do publikacji
 5. Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami osobistymi w polskich gospodarstwach domowych
  Autorzy:
  Musiał Marta
  Czasopismo:
  Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace" (rok: 2015, tom: 4, strony: 233-243), Wydawca: SGH
  Status:
  Opublikowana
 1. Personal finance management in Poland in 2004-2013
  Autorzy:
  Musiał Marta
  Konferencja:
  CBU International Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Cetral Bohemia University
  Data:
  konferencja 25-27 Marzec 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. HOUSEHOLD FINANCE MANAGEMENT EFFECTIVENESS OVER THE LIFE CYCLE
  Autorzy:
  Marta Musiał
  Konferencja:
  Advances in Business-Related Scientific Research Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Gea College - Faculty of Entrepreneurship
  Data:
  konferencja 24-26 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Retirement planning as the element of personal finance management in Poland
  Autorzy:
  Musiał Marta
  Książka:
  Challenges, Research and Perspectives, Trust in social, economic and financial relations (rok: 2015, tom: brak, strony: 335-344), Wydawca: EFA
  Status:
  Opublikowana
 2. Kredytowanie gospodarstw domowych jako istotny element efektywnego gospodarowania finansami osobistymi
  Autorzy:
  Musiał Marta
  Książka:
  Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych (rok: 2015, tom: 1, strony: 154-167), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana