Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Święto władzy. Ceremonie publiczne w wielkich miastach Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku. Studium z kształtowania się nowożytnej kultury ceremonialnej

2015/17/B/HS3/00169

Słowa kluczowe:

Wielkie miasta Prus Królewskich (Gdańsk Elbląg Toruń) ceremonie publiczne mecenat mieszczański sztuka i propaganda

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Edmund Kizik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 245 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-22

Zakończenie projektu: 2019-02-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Niewygodni sojusznicy. Ceremonie na cześć władców Rosji w Gdańsku, Elblągu i Toruniu w XVIII IF: 6
  Autorzy:
  Edmund Kizik
  Czasopismo:
  Czasy Nowożytne (rok: 2019, tom: 32, strony: ss.14), Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Johannes Bass (ok. 1600–1658) – elbląski złotnik i grafik. W związku z odnalezieniem ryciny przedstawiającej wjazd króla Szwecji Gustawa Adolfa do Elbląga w 1626 r. IF: 5
  Autorzy:
  Jacek Kriegseisen
  Czasopismo:
  Porta Aurea. Rocznik Instytu Historii Sztuki Uniwersyteteu Gdańskigo (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskigo, Małgorzata Omilanowska, Jacek Friedrich
  Status:
  Złożona
 3. In Gold and Silver: Panoramas of Gdańsk on Coins and Medals in the 17th and 18th century, "Zapiski Historyczne", 83, 2018, 4, s. 91-106. IF: 5
  Autorzy:
  Edmund Kizik
  Czasopismo:
  "Zapiski Historyczne", 83, 2018, 4, s. 91-106. (rok: 2018, tom: 83, 4, strony: 91-106.), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15762/ZH.2018.56 - link do publikacji
 1. Święta reformacji w wielkich miastach Prus Królewskich w XVII-XVIII w. w: Dysydenci czy decydenci. Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVIII wieku
  Autorzy:
  Edmund Kizik
  Konferencja:
  Dysydenci czy decydenci. Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVIII wieku (rok: 2018, ), Wydawca: Wojciech Zawadzki
  Data:
  konferencja 1.XII.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Biżuteria w nowożytnym Gdańsku
  Autorzy:
  Jacek Kriegseisen
  Książka:
  Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku (rok: 2019, tom: t. 1, strony: ss. 17), Wydawca: Zamek Królewski, Arx Regia
  Status:
  Opublikowana
 2. całość pracy
  Autorzy:
  Edmund Kizik, Jacek Kriegseisen
  Książka:
  Święto władzy. Ceremonie publiczne w wielkich miastach Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku. Studium z kształtowania się nowożytnej kultury ceremonialnej (rok: 2023, ), Wydawca: Muzeum Narodowe w Gdańsku
  Status:
  Złożona
 3. Reformationsmemoria im Königlichen Preußen, in Danzig, Elbing und Thorn, im 18. Jahrhunder
  Autorzy:
  Edmund Kizik
  Książka:
  (Hg.), Rezeption und Memoria der Reformation im östlichen Europa. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte. Abteilung Religionsgeschichte, Beiheft ##. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022. (rok: 2022, ), Wydawca: Henning P. Jürgens, Ulrich A. Wien
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Andreas Schlüters Danziger Anfänge. Über die Wissenslücken in der Biographie und die Notwendigkeit ihrer Erforschung im Hinblick auf die Leistungen des Bildhauers
  Autorzy:
  Jacek Kriegseisen
  Książka:
  Schlüter und das Barocke Europa (rok: 2020, tom: Bd. 1, strony: 15), Wydawca: Aleksandra Lipińska
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Zeremonialräume in den Großstädten des polnischen Königlichen Preußens (16.–18. Jahrhundert)"
  Autorzy:
  Edmund Kizik
  Książka:
  Kulturelle Funktionen von städtischen Räumen im Wandel der Zeit/Cultural Functions of Urban spaces through the Ages. Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas (rok: 2020, tom: Bd. 29, strony: 33-58), Wydawca: Ferdinand Opll, Martin Scheutz, StudienVerlag:
  Status:
  Opublikowana