Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola interwencji władz publicznych w procesie rozwoju miast. Studium przypadku Niemiec

2013/09/D/HS4/00575

Słowa kluczowe:

rozwój miast interwencjonizm polityka miejska Niemcy

Deskryptory:

 • HS4_13: Geografia ekonomiczna
 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Radzimski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 147 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2018-02-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Restructuring cities with support of public policies. The case of Eastern Germany
  Autorzy:
  Radzimski Adam
  Czasopismo:
  GSSI Working Papers in Urban Studies (rok: 2015, tom: 17, strony: 44954), Wydawca: Gran Sasso Science Institute, L'Aquila, Włochy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2139/ssrn.2598472 - link do publikacji
 2. Spatial distribution of urban policy funds in Germany and its determinants
  Autorzy:
  Radzimski A.
  Czasopismo:
  Urban Development Issues (rok: 2018, tom: 57, strony: 15-26), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/udi-2018-0014 - link do publikacji
 3. Changing policy responses to shrinkage: The case of dealing with housing vacancies in Eastern Germany IF: 1,728
  Autorzy:
  Radzimski Adam
  Czasopismo:
  Cities (rok: 2016, tom: 50, strony: 197-205), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Involving small landlords as a regeneration strategy under shrinkage: evidence from two East German cases IF: 1,332
  Autorzy:
  Radzimski A.
  Czasopismo:
  European Planning Studies (rok: 2018, tom: 26, strony: 526-545), Wydawca: Routledge/Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09654313.2017.1391178 - link do publikacji
 5. Między miastem kurczącym się a reurbanizacją. Zróżnicowanie rozwoju miast w Niemczech w latach 1995-2012
  Autorzy:
  Radzimski Adam
  Czasopismo:
  Przegląd Geograficzny (rok: 2015, tom: 87(4), strony: 569-592), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/PrzG.2015.4.5 - link do publikacji
 1. Can policies learn? The case of urban restructuring in Eastern Germany
  Autorzy:
  Radzimski Adam
  Konferencja:
  Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability (rok: 2015, ), Wydawca: Regional Science Association
  Data:
  konferencja 24-27 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Radzimski, A.
  Książka:
  Programy miejskie. Polityczny wymiar kształtowania przestrzeni zurbanizowanej w świetle doświadczeń niemieckich (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 154), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana