Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wiedza kulturowa kobiet i jej transfer w wysiedlonej i wykorzenionej wspólnocie. Perspektywa podmiotowości sprawczej w warunkach strukturalnej nieprzychylności.

2013/11/D/HS6/04643

Słowa kluczowe:

Mniejszości narodowe mniejszości religijne wykorzenienie przesiedlenie podmiotowość sprawczość studia kobiece transfer międzypokoleniowy wiedza prywatna wiedza publiczna translacja

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Herman 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 185 340 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-21

Zakończenie projektu: 2019-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 3 000 PLN
 2. Dyktafon. Za kwotę 300 PLN
 3. Dysk zewnętrzny.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych
  Autorzy:
  Aleksandra Herman
  Czasopismo:
  Opuscula Sociologica (rok: 2017, tom: 1 (19), strony: 59-70), Wydawca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/os.2017.1-05 - link do publikacji
 2. Тихі героїні. Про потребу дооцінки пам'яті жінок і про жінок
  Autorzy:
  Aleksandra Herman
  Czasopismo:
  Almanach Ukraiński (rok: 2018, tom: 2018, strony: 240-249), Wydawca: Związek Ukraińców w Polsce
  Status:
  Opublikowana
 3. Perspektywy i interpretacje lokalności w ujęciu pokoleniowym wśród mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych w Polsce
  Autorzy:
  Aleksandra Herman
  Czasopismo:
  SOCIETAS/COMMUNITAS (rok: 2015, tom: 1 (19), strony: 187--202), Wydawca: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. FEMINISATION OF TRADITION. THE CASE OF THE UKRAINIAN MINORITY IN POLAND IF: 0,102
  Autorzy:
  Aleksandra Herman
  Czasopismo:
  Gender Studies (rok: 2019, tom: 1 (18), strony: 83-95), Wydawca: Walter de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/genst-2020-0007 - link do publikacji
 5. Institutionalization of Memory as Forced Masculinization. The Case of Ukrainian Minority in Poland IF: 0,939
  Autorzy:
  Aleksandra Herman
  Czasopismo:
  Women's Studies International Forum , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Перспективи та інтерпретації локальності з точки зору поколінь української меншини з корінням переселенців у Польщі
  Autorzy:
  Aleksandra Herman
  Książka:
  Минуле у теперішньому Три дослідження на польсько-українські теми (rok: 2017, tom: -, strony: 35-42), Wydawca: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Monografia
  Autorzy:
  Aleksandra Herman
  Książka:
  Kulturowa wiedza kobiet. Transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce (rok: 2019, tom: -, strony: 284), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana