Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Milieux de memoire w Europie Środkowo-Wschodniej - przykład Polski

2013/09/D/HS6/02630

Słowa kluczowe:

milieu de memoire Europa Środkowo-Wschodnia pamieć społeczna religia pomnik upamiętnianie druga wojna światowa represje sowieckie

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS1_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Zuzanna Bogumił 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 196 660 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2018-10-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Pamięć religijna społeczności lokalnych - przykład Jedwabnego
  Autorzy:
  Zuzanna Bogumił
  Czasopismo:
  Kultura i Społeczeństwo (rok: 2017, tom: 3, strony: 161-184), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Międzypokoleniowe Transmisje pamięci. Na podstawie badań we wsiach świętokrzyskich
  Autorzy:
  Marta Karkowska
  Czasopismo:
  Studia Socjologiczne (rok: 2016, tom: 222, strony: 101-132), Wydawca: PAN Instytut Filozofii i Socjologii
  Status:
  Opublikowana
 1. Miejsca pamięci i formy upamiętniania cywilnych ofiar rzezi warszawskiej Woli (sierpień 1944 roku)
  Autorzy:
  Ewa Szczecińska-Musielak
  Książka:
  Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej (rok: 2018, tom: 9, strony: 353-389), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana
 2. Zuzanna Bogumił: The Blessed Jerzy Popiełuszko Museum in Warsaw: Between History and Religion.
  Autorzy:
  Zuzanna Bogumił
  Książka:
  Cultures of History Forum (rok: 2018, tom: Internet Forum, strony: Internet platform), Wydawca: Imre Kertész Kolleg
  Status:
  Opublikowana
 3. Pamięć o konfliktach i dialogach Polaków z sąsiadami zapisana w kulturowym krajobrazie stolicy
  Autorzy:
  Zuzanna Bogumił
  Książka:
  Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce: ramy, właściwości, epizody (rok: 2016, tom: 1, strony: 402-426), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Zbrodnia katyńska. niespójna pamieć w kontekście miejsc pamięci o Katyniu na terenie Warszawy
  Autorzy:
  Aleksandra Jarosz
  Książka:
  Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej (rok: 2018, tom: 9, strony: 145-176), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana
 5. Polish Experiences of Dialogues about Difficult Past in XX Century with Neighboring Nations (in Japanese)
  Autorzy:
  Zuzanna Bogumił
  Książka:
  Conflicted Past: Politicization of History in Europe and Asia (in Japanese) (rok: 2018, tom: 1, strony: 133-161), Wydawca: Iwanami Shoten
  Status:
  Opublikowana
 6. Milieux de Memoire in Late Modernity: Local Communities, Religion and History Politics
  Autorzy:
  Zuzanna Bogumił, Małgorzata Głowacka-Grajper, Marta Karkowska
  Książka:
  Milieux de Memoire in Late Modernity: Local Communities, Religion and History Politics (rok: 2018, tom: 24, strony: 294), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 7. Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie jako miejsce kształtowania tożsamości społecznej poprzez doświadczenie religijne
  Autorzy:
  Karolina Obrębska
  Książka:
  Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej (rok: 2018, tom: 9, strony: 233-263), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana
 8. Pamięć społeczności lokalnej w jej publicznej i prywatnej odsłonie. Przykład Michniowa
  Autorzy:
  Marta Karkowska
  Książka:
  Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce: ramy, właściwości, epizody (rok: 2016, tom: 1, strony: 376-401), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 9. Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej w Polsce
  Autorzy:
  Zuzanna Bogumił
  Książka:
  Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej (rok: 2018, tom: 9, strony: 44820), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana
 10. Pamięc jako kapitał społeczności lokalnej. Narracje o Bitwie Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie
  Autorzy:
  Małgorzata Głowacka-Grajper
  Książka:
  Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej (rok: 2018, tom: 9, strony: 318-352), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana