Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu - analiza procesu rekonstrukcji tożsamości

2015/17/D/HS6/00184

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność aktywność socjologia interkacji badania jakościowe

Deskryptory:

 • HS6_19: Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów
 • HS6_21: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Niedbalski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 64 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-25

Zakończenie projektu: 2018-01-24

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie do wspomagania analizy danych jakościowych (jedna licencja na program NVivo w wersji 10 lub wyższej). Za kwotę 2 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. An Analysis of the Institutional Practices and Pedagogical Actions in Sport of People with Disabilities
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  Kultura i Edukacja (rok: 2017, tom: 2(116), strony: 177-195), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/kie.2017.02.13 - link do publikacji
 2. Analiza polskich rozwiązań systemowych w aktywizacyjnej i integracyjnej funkcji sportu osób niepełnosprawnych. Zarys problematyki
  Autorzy:
  Jakub Niebdalski
  Czasopismo:
  Rynek Pracy (rok: 2017, tom: 2(161), strony: 40-49), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 3. Analiza procesu socjalizacji osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica (rok: 2017, tom: 60, strony: 127-144), Wydawca: Uniwersytet Łódzi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-600X.60.09 - link do publikacji
 4. Proces konstruowania ładu interakcji między pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi. Sportowcami analiza zjawiska z perspektywy teorii symbolicznego interakcjonizmu
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  Kultura i Społeczeństwo (rok: 2017, tom: 2, strony: 153-167), Wydawca: IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. CAREER PATTERNS OF DISABLED SPORTSMEN – AN ANALYSIS OF THE PHENOMENON FROM THE PERSPECTIVE OF SYMBOLIC INTERACTIONISM
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo (rok: 2016, tom: 3(33), strony: 19–35), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17345537.1229124 - link do publikacji
 6. "Wychodzenie z cienia" - analiza procesu ujawnienia i samoakceptacji własnej niepełnosprawności przez sport
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  Kultura i Społeczeństwo (rok: 2016, tom: 3, strony: 13-34), Wydawca: IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. The Educational Role of Sport Practiced by People with Disabilities
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  International Journal of Psycho - Educational Sciences (rok: 2016, tom: 5(2), strony: 101-110), Wydawca: AREES University
  Status:
  Opublikowana
 8. Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza. Rozważania na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością fizyczną
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  Studia Humanistyczne AGH (rok: 2016, tom: 4, strony: 37-53), Wydawca: AGH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/human.2016.15.4.37 - link do publikacji
 9. " Legless Aphrodite" and Hercules in a wheelchair" - about disabled women and disabled men practicing sport
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  Przegląd Socjologii Jakościowej (rok: 2016, tom: 4, strony: 144-159), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
 10. From a qualitative researcher's workshop— the characteristics of applying computer software in studies based on the grounded theory methodology
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  Przegląd Socjologii Jaościowej (rok: 2017, tom: 13(2), strony: 46–61), Wydawca: Uniersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
 11. The Multi-Dimensional Influence of a Sports Activity on the Process of Psycho-Social Rehabilitation and the Improvement in the Quality of Life of Persons with Physical Disabilities
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Czasopismo:
  Qualitative Sociology Review (rok: 2018, tom: 14(3), strony: 68-85), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/1733-8077.14.3.04. - link do publikacji
 1. Udział osób niepełnosprawnych w biegach ulicznych jako nowa forma spędzania czasu wolnego, posiadająca wpływ na proces integracji społecznej
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Książka:
  Moda na bieganie - zapiski socjologiczne (rok: 2016, tom: 1, strony: 97-114), Wydawca: UMED w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Jakub Niedbalski
  Książka:
  Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 372), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana