Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 951 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Łuksza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 2. Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Emanuel Kulczycki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

 3. Współzależność czynników akustycznych, percepcyjnych i gestów w realizacji różnic subfonemicznych: stopień otwarcia spół...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Broś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 4. Figura domu. Anglojęzyczna literatura polskich emigrantów i ich potomków w Kanadzie po 2010 roku.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dagmara Drewniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 5. Retoryka tożsamości. Pisarze nowołacińscy Dalmacji weneckiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksander Sroczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 6. Śladami Śankary: regionalna odmiana monastycznej tradycji adwaita wedanty w topografiach hagiografii keralskich

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Olga Nowicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 7. Gra jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Justyna Janik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 8. Semantyka i pragmatyka onimiczna. Onomastyczna definicja nazwy własnej a teoria i praktyka polityki nazewniczej

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wojciech Włoskowicz

  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Mechanizmy polisemii w ujęciu porównawczym na podstawie analizy sieci leksykalnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marek Maziarz

  Politechnika Wrocławska

 10. "FUNGRESSION": Humor i niegrzeczność w mediach społecznościowych

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marta Dynel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 11. Pisarki z kolekcji Varnhagena - listy, dzieła, relacje

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jadwiga Kita-Huber

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 12. Kulturowe konceptualizacje w języku i literaturze suahili

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 13. Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w tr...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: Ewa Godziszewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 14. Honor bez egzageracji. Polska magnateria wobec paryskich wyrobów luksusowych 1730-1810

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Konrad Niemira

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 15. Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Kręzel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 16. Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w Hongkongu

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mateusz Felczak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 17. Katolicka architektura sakralna Warszawy w czasach PRL (1945-1989) na tle tendencji europejskich

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Wojciech Głowacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 18. Akeda jako ofiara złożona w kulturze żydowskiej w XX w.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Monika Czekanowska-Gutman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 19. Fikcje wody: uchodźcy i morze

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Macura-Nnamdi

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 20. Gruzińscy Jezydzi. Specyfika diaspory i jej relacje z iracką ojczyzną.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Rodziewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 21. Podążając za smartfonem: Etnografia nowych miejskich kultur usieciowionych jednostek

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mirosław Filiciak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 22. Performans artystyczny jako forma transformacji miasta poprzemysłowego. Porównanie wybranych przypadków z Europy Central...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Błażej Filanowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 23. W stronę bizantyńskiej zoopoetyki. Ludzie i zwierzęta w Bizancjum (X-XII wiek).

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Przemysław Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 24. Zamierzona niekompletność. Recepcja "nieukończonych" oraz "wadliwych" obiektów na północ od Alp w latach 1430-1530....

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Dziki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 25. Postkolonialny feminizm a teoria autorska w grach cyfrowych – przypadek Muriel Tramis

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Filip Jankowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 26. Szczęście w przestworzach. Fantazje atmosferyczne w literaturze i kulturze nowoczesności

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Monika Szczepaniak

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 27. Szczątki ludzkie w lokalnym krajobrazie. Między pamięcią zbiorową i środowiskową.

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Grzybowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 28. Modernizacje widzenia. Proza polskiego modernizmu wobec nowoczesnych przekształceń dyskursu wizualnego (1890-1939)

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Sylwia Borowska-Kazimiruk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 29. Ekowioski – laboratoria przyszłości.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Marcin Krassowski

  Uniwersytet Warszawski

 30. Medycyna, alchemia i joga w literaturze tamilskich siddharów, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu Vaittiya Kallāṭam...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Ilona Kędzia

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 31. SPOŁECZNE OBIEGI WIEDZY W PRAKTYKACH HUMANISTYKI AKADEMICKIEJ

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Skórzyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 32. Nowoczesność i egzotyka. Podróżopisarstwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Mikołaj Paczkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 33. Opracowanie racjonalnych wytycznych środowiskowych na potrzeby krótkotrwałych wydarzeń religijnych, kulturalnych i komer...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Magdalena Soboń

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 34. Kairska scena muzyczna od 2011 roku: między aktywizmem politycznym a zmianą kulturową

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Moch

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 35. Sounding out survival: Wylesianie i praktyki dźwiękowe w Ajusco Green Belt, Meksyk

  Konkurs: POLS , panel: HS2

  Kierownik: dr Andrew Green

  Uniwersytet Warszawski

 36. Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej...

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 37. Społeczne granice języków: Dynamika kontaktu w północno-zachodniej Amazonii

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Wojtylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 38. (Nie)przypadkowi turyści. Recepcja XX- i XXI-wiecznej polskiej literatury i kultury wizualnej w Republice Południowej Af...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Kusek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 39. Preventive Conservation Strategies for Poly(vinyl chloride) Objects

  Konkurs: OPUS LAP 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kruczała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 40. Polifoniczność mapy. Mapowanie Moskwy w XVI w. a mapa Antona Wieda (1542, 1555)

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Niedźwiedź

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 41. Język Matki: tekstualność, autorstwo i wspólnota w monastycyzmie kobiet okresu po reformie terezjańskiej (ca. 1560-1700)...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Julia Lewandowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 42. Światy historyczne jako transmedialne 'storyworlds' wspólne dla literatury oraz narracyjnych, teatralnych i komputerowyc...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Mochocki

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 43. Meblarstwo poznańskie 1945 – 1989. Edukacja, projektowanie, produkcja.

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Korduba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Sztuce

 44. Czynniki leksykalne wyjaśniające popularność wyrazów w angielskim słowniku Wiktionary

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Robert Lew

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 45. Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczość w literaturze polskiej po 1918 roku.

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Heydel

  Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań Przekładoznawczych Wydziału Polonistyki

 46. Performans intermedialny z perspektywy archeologii mediów. Awangarda sztuk performatywnych oraz popularne widowiska XIX ...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Kłeczek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

 47. Myśląc stereotypowo: Neuronalne korelaty przetwarzania stereotypów w języku rodzimym i obcym

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Jankowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 48. W krzywym zwierciadle? Prawo w satyrze rzymskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Kulawiak-Cyrankowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 49. Spiska metakultura regionalna

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Janusz Barański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 50. "Feralizing" (zdziczanie) jako alternatywa dla "rewilding" (ponowne zdziczenie) w humanistyce środowiskowej i badaniach ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Agata Kowalewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii