Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Edycja krytyczna traktatu "Roma instaurata" Flavia Bionda

2012/05/N/HS2/03145

Słowa kluczowe:

Flavio Biondo Roma instaurata topografia starożytnego Rzymu Renesans edycja krytyczna XV-wieczne Włochy

Deskryptory:

  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Weronika Sygowska-Pietrzyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 38 051 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-25

Zakończenie projektu: 2014-09-24

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony