Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1895-2011)

2011/01/B/HS2/01298

Słowa kluczowe:

Historia filmu film dokumentalny gatunki dokumentalne autor filmu dokumentalnego dokument a polityka film propagandowy poetyka dokumentu retoryka dokumentu "czarna seria" "krakowska szkoła dokumentu" dokument artystyczny dokument telewizyjny reportaż dokument niezależny ("podziemny") "rewolucja cyfrowa" kategorie atrakcyjności pogranicza gatunkowe "polska szkoła dokumentu" "stare" i "nowe" kanały dystrybucji specjalizacja festiwali.

Deskryptory:

 • HS2_13: Filmoznawstwo i media audiowizualne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Hendrykowska 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 205 609 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-05-31

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje książkowe (2)
 1. -
  Autorzy:
  Małgorzata Hendrykowska
  Książka:
  Historia polskiego filmu dokumenntalnego (rok: 2015, tom: 1896–1944, strony: 686), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  M. Hendrykowska
  Książka:
  Historia polskiego filmu dokumenntalnego (rok: 2015, tom: 1945 – 2014, strony: 776), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana