Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Edycja antologii filozoficznej Biernata z Lublina z rękopisu nr 1717 Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

2011/01/B/HS2/02082

Słowa kluczowe:

Biernat z Lublina - humanizm polski - recepcja filozofii greckiej w renesansie

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Włodzimierz Olszaniec 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 60 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje książkowe (1)
 1. -
  Autorzy:
  Włodzimierz Olszaniec
  Książka:
  Biernata z Lublina antologia filozoficzna (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
  Status:
  Złożona