Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: kontynuacje i zwroty

2011/01/B/HS2/00964

Słowa kluczowe:

historia literatury polskiej XX w. pisarstwo kobiet tradycja literacka gynokrytyka

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Kraskowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 76 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-05-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Niny Rydzewskiej Ludzie z węgla (1951) i Zyty Oryszyn Ocalenie Atlantydy (2012): próba lektury palimpsestowej
  Autorzy:
  Ewa Kraskowska
  Konferencja:
  Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność (rok: 2014, ), Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  Data:
  konferencja 11-12 XI 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  E. Kraskowska, B.Kaniewska i in.
  Książka:
  Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 564), Wydawca: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana