Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Percepcja czasu jako kategorii językowej

2011/01/M/HS2/03042

Słowa kluczowe:

akwizycja wyrażeń temporalnych z korpusów językowych czas język językowe kategorie gramatyczne kognitywna metodologia korpusowa korpusy językowe metafora nauczanie języków obcych percepcja procesy poznawcze przekład przetwarzanie języka naturalnego semantyka zdarzeń struktury mentalne

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho -i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: HARMONIA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 360 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2015-03-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Drukarka do drukowania danych na potrzeby analiz językowych. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Komputer przenośny laptop do zbierania i przetwarzania danych językowych. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Urządzenia do archiwizacji danych (3 szt.). Za kwotę 4 590 PLN
 5. Zestaw serwerowy do przechowywania i obróbki zebranych danych językowych. Za kwotę 18 000 PLN
 6. Rzutnik multimedialny wraz z komputerem przenośnym. Za kwotę 8 000 PLN
 7. Komputer przenośny laptop do zbierania i przetwarzania danych językowych. Za kwotę 4 367 PLN
 8. Komputer stacjonarny do obróbki i przetwarzania zebranych danych językowych. Za kwotę 5 000 PLN
 9. Tablica interaktywna. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (19)
 1. Instrumentality of fictive motion in coextension paths
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Czasopismo:
  Kwartalnik Neofilologiczny (rok: 2015, tom: LXII, strony: 87-101), Wydawca: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Reflection of Temporal Horizon in Linguistic Performance
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Czasopismo:
  Procedia - Social and Behavioral Sciences (rok: 2014, tom: 126, strony: 178–187), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sbspro.2014.02.363 - link do publikacji
 1. (monografia)
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Książka:
  Complementarity of Space and Time in Distance Representations, Second Edition (rok: 2014, tom: 1, strony: 1-298), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. (tom pod redkacją)
  Autorzy:
  Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Krzysztof Kosecki (red.)
  Książka:
  Time and Temporality in Language and Human Experience (rok: 2014, tom: 1, strony: 1-413), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 3. Complementarity of Space and Time in Motion-Framed Distance
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Książka:
  Time and Temporality in Language and Human Experience (rok: 2014, tom: 1, strony: 85-101), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 4. Motion as a modulator of spatiotemporal relations in prepositional expressions of distance
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Książka:
  Cognitive Linguistics in the Making (rok: 2014, tom: 1, strony: 331–347), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 5. Time-discretising adverbials - Distributional evidence of conceptualisation patterns
  Autorzy:
  Piotr Pęzik & Mikołaj Deckert,
  Książka:
  Conceptualizations of Time (rok: 2015, tom: 1, strony: 341-365), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
 6. Introducing Conceptualizations of Time
  Autorzy:
  Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
  Książka:
  Conceptualizations of Time (rok: 2015, tom: 1, strony: 44665), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
 7. Space and time in medium-mediated expressions of distance
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Książka:
  Studies in Lexicogrammar. Theory and applications. (rok: 2016, tom: 1, strony: 229-240), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
 8. (monografia)
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Książka:
  Complementarity of Space and Time in Distance Representations (rok: 2013, tom: 1, strony: 1-298), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 9. Introduction: Time as a Multidimensional Concept
  Autorzy:
  Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Krzysztof Kosecki
  Książka:
  Time and Temporality in Language and Human Experience (rok: 2014, tom: 1, strony: 44815), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 10. Reflection of temporal horizon in linguistic performance
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Książka:
  Conceptualizations of Time (rok: 2015, tom: 1, strony: 316-341), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
 11. TIMELY: A Network on Timing and Time Perception
  Autorzy:
  Argiro Vatakis
  Książka:
  Time and Temporality in Language and Human Experience (rok: 2014, tom: 1, strony: 13-16), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 12. The mental timeline during the processing of linguistic information
  Autorzy:
  Verena Eikmeier, Simone Alex-Ruf, Claudia Maienborn, Hannes Schröter, Rolf Ulrich
  Książka:
  Conceptualizations of Time (rok: 2014, tom: 1, strony: 261-280), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
 13. (tom pod redkacją)
  Autorzy:
  Piotr Pęzik, Jacek Waliński (red.)
  Książka:
  Language, Corpora, and Cognition (rok: 2015, tom: 1, strony: 1-340), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 14. Time Metaphors in English – a Corpus-based Study
  Autorzy:
  Joanna Pawliczak
  Książka:
  Time and Temporality in Language and Human Experience (rok: 2014, tom: 1, strony: 263-278), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 15. Time in structuring fictive motion: an empirical corpus-based study
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Książka:
  Empirical Methods in Language Studies (rok: 2015, tom: 1, strony: 167-181), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 16. (tom pod redkacją)
  Autorzy:
  Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.)
  Książka:
  Conceptualizarions of Time (rok: 2015, tom: 1, strony: 1-365), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
 17. Atemporality of Coextension Paths
  Autorzy:
  Jacek Waliński
  Książka:
  Time and Temporality in Language and Human Experience (rok: 2014, tom: 1, strony: 103-119), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 18. Investigating Perceptions of Lexical Obsolence
  Autorzy:
  Jerzy Tomaszczyk
  Książka:
  Time and Temporality in Language and Human Experience (rok: 2014, tom: 1, strony: 137-145), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 19. Time and Time Experience in Language
  Autorzy:
  Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
  Książka:
  Time and Temporality in Language and Human Experience (rok: 2014, tom: 1, strony: 19-44), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana