Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Edycja spuścizny literackiej biskupa płockiego Erazma Ciołka

2011/01/N/HS2/03885

Słowa kluczowe:

renesans mowa list rękopis starodruk inkunabuł Erazm Ciołek Erasmus Vitellius wydanie aparat krytyczny komentarz

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Polskie Towarzystwo Filologiczne

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ałła Brzozowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 37 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2015-12-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Drukarka laserowa. Za kwotę 300 PLN
 2. Pendrive. Za kwotę 50 PLN
 3. Aparat cyfrowy. Za kwotę 700 PLN
 4. Dysk przenośny. Za kwotę 250 PLN
 5. Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i osprzętem. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. 2.Wydanie pierwszej mowy Erazma Ciołka (1474 – 1522) wygłoszonej w Rzymie wobec papieża Aleksandra VI IF: 5
  Autorzy:
  Ałła Brzozowska
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2016, tom: t. 18, z. 1(38), strony: ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Humanistyczna ideologia władzy w mowach politycznych i dekoracji malarskiej Pontyfikału biskupa płockiego Erazma Ciołka (Ms. Czart. 1212 IV)
  Autorzy:
  Ałła Brzozowska
  Czasopismo:
  Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie (rok: 2012, tom: 5, strony: 27-56), Wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  ----------- - link do publikacji
 1. ------------
  Autorzy:
  Ałła Brzozowska
  Książka:
  Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522). (rok: 2017, ), Wydawca: Universitas
  Status:
  Przyjęta do publikacji