Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modelowanie i prognozowanie hurtowych cen energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli przełącznikowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 2. Probabilistyczne prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby zarządzania ryzykiem

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 3. Uśrednianie prognoz hurtowych cen energii elektrycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: Jakub Nowotarski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 4. Ekonometryczne modelowanie cen energii eletrycznej przy znacznym udziale źródeł odnawialnych. Analiza porównawcza specyf...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Gątarek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 5. Integracja europejskich rynków energii elektrycznej w kontekście polityki energetycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

  Kierownik: Magdalena Sikorska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 6. Prognozowanie probabilistyczne jako narzędzie optymalizacji decyzji uczestników rynku energii elektrycznej

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Janczura

  Politechnika Wrocławska

 7. Modelowanie matematyczne zmian na polskim rynku energii elektrycznej wskutek wdrożenia mechanizmu rynku mocy

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS4

  Kierownik: Aleksandra Komorowska

  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

 8. Krótkookresowe prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia bieżącego

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Maciejowska

  Politechnika Wrocławska

 9. Przekraczanie granic w prognozowaniu cen energii elektrycznej (CrossFIT)

  Konkurs: MAESTRO 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska

 10. Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Bernadeta Gołębiowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Badanie mikrostruktury rynku oraz krótkoterminowe prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia bieżącego

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska

 12. Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akcepta...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Kowalska-Pyzalska

  Politechnika Wrocławska

 13. Analiza hurtowego rynku energii elektrycznej przy wykorzystaniu strukturalnych modeli wektorowej autoregresji SVAR: ocen...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Maciejowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania