Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 262 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polymathy and Intellectual Curiosity in Byzantine Discourses of Science and Philosophy (Thirteenth--Fifteenth Centuries)

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Divna Manolova

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 2. Historia Rwandy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Klaus Bachmann

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 3. Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adriana Mica

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 4. Filozofia z metodologicznego punktu widzenia. Kondycja i perspektywy dyscyplin filozoficznych w świetle paradygmatu Szko...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Anna Brożek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Filozofia kultury Ernsta Cassirera

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Przemysław Parszutowicz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 6. Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu. Krytyczna edy...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Magdalena Bieniak-Nowak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 7. Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym - analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Pacześniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 8. Nowe idee w fizyce statystycznej: hybrydowe przemiany fazowe, (nie)równoważność zespołów statystycznych, kombinatoryka p...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Agata Fronczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 9. Związki i sieci. Nowe protesty pracownicze w Polsce, 2004-2014

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Piotr Płucienniczak

  Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych

 10. Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: Jacek Jarocki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 11. Włączeni - obywatelskie działania diaspory ukraińskiej wobec konfliktu na Ukrainie. Przykład Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: Gaweł Walczak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 12. Hedone jako kryterium etyczne w filozofii Platona i Arystotelesa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Artur Pacewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych