Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odnowa czy herezja? Stosunek fenomenologii współczesnej do klasycznej filozofii Edmunda Husserla

2011/01/B/HS1/00559

Słowa kluczowe:

fenomenologia odnowa etyka praktyka kognitywistyka fenomenologia religii

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
 • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Witold Płotka 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 39 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Co pojęcie pytania wnosi do naszego zrozumienia fenomenologii? Między odnową i herezją
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Czasopismo:
  Fenomenologia (rok: 2012, tom: 10, strony: 69-92), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 2. Fenomenologia jest humanizmem: Hermeneutyczno-historyczny bój Husserla o określenie autentycznego znaczenia ludzkiej egzystencji w "Kryzysie nauk europejskich i fenomenologia transcendentalnej"
  Autorzy:
  George Heffernan, tłum. Witold Płotka
  Czasopismo:
  Fenomenologia (rok: 2012, tom: 10, strony: 29-68), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 3. Wokół herezji "zwrotu teologicznego" w fenomenologii: o problemie immanencji i transcendencji
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Czasopismo:
  Fenomenologia (rok: 2013, tom: 11, strony: 79-92), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Status:
  Opublikowana
 4. Problem praxis w fenomenologii transcendentalnej
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Czasopismo:
  Kwartalnik Filozoficzny (rok: 2013, tom: XL / 3, strony: 25-47), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
 1. "Proszę mi wybaczyć wszystkie te herezje". Próba hermeneutycznego przeformułowania fenomenologii
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Konferencja:
  IX Polski Zjazd Filozoficzny (rok: 2012, ), Wydawca: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 17-21 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 1. Fenomenologia Husserlowska a etyka. Źródła, rozwój i kontynuacje
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Książka:
  Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (rok: 2014, tom: II, strony: 222-257), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Praca zbiorowa pod red. Witolda Płotki
  Książka:
  Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (rok: 2014, tom: I, strony: 548 s.), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Praca zbiorowa pod red. Witold Płotki
  Książka:
  Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (rok: 2014, tom: II, strony: 509 s.), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana