Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polskie dyskursy postzależnościowe w kontekście porównawczym. Tematy i metodologie

2011/01/B/HS2/01120

Słowa kluczowe:

literatura polska literatura środkowo- i wschodnioeuropejska postzależność postkomunizm transformacja komparatystyka

Deskryptory:

 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)
 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Hanna Gosk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 76 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Sambor i okolica. Dwie opowieści geo(poli/poe)tyczne o tym, że w Galicji żyło się razem, ale osobno...
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2014, tom: 6, strony: 264-282), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. "Niechciana ciągłość/chciana nieciągłość. Literackie echa obecności dyskursu PRL-owskiego w rzeczywistości III RP z jej resentymentem opresjonowanej peryferii"
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Czasopismo:
  Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym (rok: 2014, tom: 15, strony: s. 91-105), Wydawca: Instytut Filologii Polskiej UAM, wyd. "Bonami"
  Status:
  Opublikowana
 3. Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej? Możliwe trajektorie podróży
  Autorzy:
  Dorota Kołodziejczyk
  Czasopismo:
  Porównania.Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym (rok: 2013, tom: 13, strony: 152-169), Wydawca: Bonami Wydawnictwo - Drukarnia
  Status:
  Opublikowana
 4. ."Kto ty jesteś? Polak mały…" Transformacja znaczenia pojęć: "obcy", "ojczyzna" w prozie polskiej po roku 1989;
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Czasopismo:
  Porównania.Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym (rok: 2013, tom: 13, strony: 172-181), Wydawca: Bonami Wydawnictwo - Drukarnia
  Status:
  Opublikowana
 5. Język(i) postkolonialności. Historia studiów postkolonialnych w zarysie
  Autorzy:
  Dorota Kołodziejczyk
  Czasopismo:
  Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym (rok: 2014, tom: 15, strony: 19-33), Wydawca: Instytut Filologii Polskiej UAM, wyd. "Bonami"
  Status:
  Opublikowana
 6. Wojna światów? Postkolonialny kontrapunkt w nowej komparatystyce
  Autorzy:
  Dorota Kołodziejczyk
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2014, tom: 4, strony: 69-84), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Polskie inspiracje literaturoznawcze studiami postkolonialnymi. Impuls postzależnościowy
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Czasopismo:
  Przegląd Humanistyczny (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. (Nie)normalność naszych czasów.Literacka diagnoza polskiej rzeczywistości pióra "niepokornych"
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Konferencja:
  (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku (rok: 2013, ), Wydawca: Dom Wydawniczy Elipsa
  Data:
  konferencja 2-3.12
  Status:
  Opublikowana
 2. Together but separately in Galicia – two geo-political/poetic narratives about life in Galicia. The case of Sambor and the vicinity in the writings by A. Kuśniewicz and A. Sandauer
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Konferencja:
  Galician Polyphony. Places and Voices (rok: 2015, ), Wydawca: Dom Wydawniczy Elipsa
  Data:
  konferencja 5-6.05.2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej
  Autorzy:
  redakcja naukowa Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk
  Książka:
  Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej (rok: 2014, tom: 4, strony: 590), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 2. The Organic (Re)Turn—Ecology of Place in Postcolonial and Central/Eastern European Novel of Post-Displacement
  Autorzy:
  Dorota Kołodziejczyk
  Książka:
  Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures (rok: 2015, tom: brak, strony: 261-280), Wydawca: Rodopi
  Status:
  Opublikowana
 3. (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś
  Autorzy:
  redakcja naukowa Hanna Gosk, Ewa Kraskowska
  Książka:
  (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś (rok: 2013, tom: 3, strony: 600), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 4. Czym jest szarość opisująca świat Polski Ludowej w prozie małego realizmu ?
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Książka:
  Widnokręgi literatury - Wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas (rok: 2015, tom: brak, strony: 337-347), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Po szarość. Rzecz o literackich obrazach kolejek w PRL
  Autorzy:
  Ewa Kraskowska
  Książka:
  Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej (rok: 2015, tom: 5, strony: 103-123), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 6. Po zaborach, po PRL-u. Polskie podróże do ZSSR/Rosji
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Książka:
  (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL - polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś (rok: 2013, tom: 3, strony: 135-151), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 7. Postzależnościowe cechy czasu postzależności. Przypadek współczesnej prozy polskiej
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Książka:
  Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej (rok: 2014, tom: 4, strony: 301-313), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 8. O czym mówi (ubrane) ciało subalterna? Diarystyczno-wspomnieniowe ujęcia pasygrafii stroju w polskim czasie marnym (1939-1956). Rekonesans
  Autorzy:
  Hanna Gosk
  Książka:
  Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej (rok: 2015, tom: 5, strony: 83-103), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 9. Światowa Republika Literatury czy tandetny supermarket? Peryferyjne miejsca i globalne szlaki handlowe w literaturze porównawczej
  Autorzy:
  Dorota Kołodziejczyk
  Książka:
  Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej (rok: 2014, tom: 4, strony: 203-226), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana