Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mniejszości seksualne w Polsce jako przedmiot i podmiot dyskursu

2011/03/N/HS3/01279

Słowa kluczowe:

Mniejszości seksualne tolerancja ruch LGBT Polska

Deskryptory:

  • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
  • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
  • HS6_20: Przestrzeń publiczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Chlewińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 31 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Zakończenie projektu: 2015-02-01

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony