Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pokarm dla ciała i ducha. Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum, II-VII w.

2011/01/B/HS3/01020

Słowa kluczowe:

gastronomia historyczna sztuka kulinarna dietetyka antyczna dietetyka bizantyńska historia medycyny jedzenie pokarm historia społeczna historia idei

Deskryptory:

 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_4: Historia gospodarcza

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Kokoszko 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 223 077 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Dieta mnichów syryjskich. Komentarz do terminu ospria w Historia religiosa Teodoreta z Cyru
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Jolanta Dybała, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  "Biblica et Patristica Thoruniensia" (rok: 2014, tom: 7, nr 1, strony: 115-143), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/BPTh.2014.006 - link do publikacji
 2. Pisma Orybazjusza jako źródło informacji o pożywieniu ludzi w późnym Cesarstwie Rzymskim
  Autorzy:
  Krzysztof Jagusiak, Maciej Kokoszko
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2013, tom: 33 (59), strony: 339-357), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Praktykowanie postu w świetle historiografii kościelnej IV-V wieku
  Autorzy:
  Sławomir Bralewski
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2013, tom: 33 (59), strony: 359-378), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Zboża Bizancjum. Kilka uwag na temat roli produktów zbożowych na podstawie źródeł greckich
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak
  Czasopismo:
  "Zeszyty Wiejskie" (rok: 2012, tom: 17, strony: 19-38), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Cakes and breads in Oribasius' Collectiones medicae
  Autorzy:
  Krzysztof Jagusiak, Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  "Symbolae Philologorum Posneniensium Grecae et Latinae" (rok: 2015, tom: 25, strony: 127-140), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/sppgl.2015.XXV.1.9 - link do publikacji
 6. Cured meats in ancient and Byzantine sources: ham, bacon and tuccetum
  Autorzy:
  Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak
  Czasopismo:
  Studia Ceranea (rok: 2014, tom: 4, strony: 247-261), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Kilka słów o zupie zwanej ptisane (ptisane)
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  "Zeszyty Wiejskie" (rok: 2013, tom: 18, strony: 282-292), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 8. Owies w greckich traktatach medycznych starożytności i Bizancjum (V w. przed Chr. - XI w. po Chr.)
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2013, tom: 33 (59), strony: 421-447), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Opublikowana
 9. Rola roślin strączkowych (ospria) w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum (IV–VII w.) na podstawie wybranych źródeł
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Łukasz Erlich
  Czasopismo:
  "Zeszyty Wiejskie" (rok: 2012, tom: 17, strony: 45156), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 10. Tajemnicza roślina kinara, a zatem o antycznych karczochach i kardach
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  "Zeszyty Wiejskie" (rok: 2014, tom: 19, strony: 353-361), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 11. Zastosowanie kulinarne i medyczne pokrzywy w wybranych źródłach antycznych i bizantyńskich
  Autorzy:
  Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko
  Czasopismo:
  "Zeszyty Wiejskie" (rok: 2013, tom: 18, strony: 45-53), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 12. Dieta monastyczna w świetle nauki medycznej. Teodoret z Cyru i medycy o soczewicy
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Jolanta Dybała, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  Vox Patrum (rok: 2014, tom: 62, strony: 297-329), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Opublikowana
 13. Oats in Ancient and Byzantine Materia Medica (5th Century BC – 11th Century AD)
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  "Palaeobulgarica" (rok: 2013, tom: 37, nr 4, strony: 21-42), Wydawca: Bulgarian Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
 14. Rice as a Foodstuff in Ancient and Byzantine Materia Medica
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  "Studia Ceranea" (rok: 2013, tom: 3, strony: 47-68), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 15. Proso w gastronomii antyku i wczesnego Bizancjum
  Autorzy:
  Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2013, tom: 33 (59), strony: 401-419), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Opublikowana
 16. Oats in Ancient Greek and Byzantine Medical Treatises, V century BC – XI century AD Some Observations on the Popularity of Oats as a Foodstuff and a Medication
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  Byzantinoslavica (rok: 2014, tom: 72, strony: 37-64), Wydawca: Slovanský ústav AV ČR,
  Status:
  Opublikowana
 17. Ryż jako pokarm i medykament w antycznej i bizantyńskiej literaturze medycznej
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  "Przegląd Nauk Historycznych" (rok: 2013, tom: 12, nr 1, strony: 14001), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 1. The common oat as food and medicament in Greek medical treatises of Antiquity and Byzantium, II-VII c. AD.
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko
  Konferencja:
  Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa "Third Global Inter-disciplinary Conference Making Sense of: Food", Oksford, 15-17.IX.2014. (rok: 2014, ), Wydawca: Inter-Disciplinary Press
  Data:
  konferencja 15-17 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Ham in ancient and Byzantine dietetics, medicine and gastronomy
  Autorzy:
  Zofia Rzeźnicka
  Konferencja:
  Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa "Third Global Inter-disciplinary Conference Making Sense of: Food", Oksford, 15-17.IX.2014. (rok: 2014, ), Wydawca: Inter-Disciplinary Press
  Data:
  konferencja 15-17 września 2104
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  pod red. M. Kokoszko
  Książka:
  Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.), część II, Pokarm dla ciała i ducha, red. Maciej Kokoszko (rok: 2014, tom: -, strony: ss. 604), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka
  Książka:
  Cereals of antiquity and early Byzantine times. Wheat and barley in medical sources (second to seventh centuries AD) (rok: 2014, tom: -, strony: ss. 512), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka
  Książka:
  Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.), cz. I, Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (rok: 2014, tom: -, strony: ss. 668), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana