Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transcendentalne sposoby uzasadniania wiedzy w fenomenologii

2011/01/D/HS1/00594

Słowa kluczowe:

fenomenologia epistemologia wiedza uzasadnianie epistemiczne redukcja świat życia

Deskryptory:

 • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)
 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Witold Płotka 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 36 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Fenomenologia między internalizmem i eksternalizmem. Sformułowanie problemu
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Czasopismo:
  Studia Philosophiae Christianae (rok: 2013, tom: 49, strony: 71-91), Wydawca: Instytut Filozofii UKSW, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Redukcja transcendentalna jako zapytywanie. Fenomenologia Husserla a problem pytania
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria (rok: 2013, tom: 85, strony: 173-190), Wydawca: Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pfns-2013-0019 - link do publikacji
 3. Fundujące badania nad fenomenologicznym źródłem przestrzenności przyrody
  Autorzy:
  Edmund Husserl, tłum. Witold Płotka
  Czasopismo:
  Kwartalnik Filozoficzny (rok: 2014, tom: XLII, z. 3, strony: 203-220), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 4. O fenomenologii konstytucji przestrzeni. Wprowadzenie do tłumaczenia
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Czasopismo:
  Kwartalnik Filozoficzny (rok: 2014, tom: XLII, z. 3, strony: 187-202), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 5. Normatywny charakter transcendentalno-fenomenologicznych analiz wiedzy
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Czasopismo:
  Słupskie Studia Filozoficzne (rok: 2013, tom: 12, strony: 49-63), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
  Status:
  Opublikowana
 6. Husserlian Phenomenology as Questioning: An Essay on the Transcendental Theory of the Question
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Czasopismo:
  Studia Phænomenologica (rok: 2012, tom: XII, strony: 311-330), Wydawca: Romanian Society for Phenomenology, Humanitas
  Status:
  Opublikowana
 1. O fenomenologii wiedzy: główne wyzwania i ograniczenia transcendentalnych dociekań nad poznaniem
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Konferencja:
  IX Polski Zjazd Filozoficzny (rok: 2012, ), Wydawca: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 17-21 września 2012 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Fenomenologia jako teoria wiedzy a kartezjanizm filozofii Husserla
  Autorzy:
  Witold Płotka
  Książka:
  Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. Rocznicę urodzin (rok: 2013, tom: -, strony: 189-204), Wydawca: Oficyna Naukowa PFF
  Status:
  Opublikowana