Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego

2011/02/A/HS6/00183

Słowa kluczowe:

badania naukowe szkolnictwa wyższego polityka edukacyjna zmiana instytucjonalna teorie zmian instytucjonalnych międzynarodowe badania porównawcze w edukacji polityka publiczna w szkolnictwie wyższym europeizacja i globalizacja szkolnictwa wyższego dobra publiczne i dobra prywatne zróżnicowanie systemów szkolnictwa wyższego dostęp do szkolnictwa wyższego status społeczno-ekonomiczny reformy edukacyjne gospodarka wiedzy instytucja uniwersytetu

Deskryptory:

 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
 • HS6_17: Socjologia gospodarki i edukacji

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Kwiek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 1 660 056 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-09

Zakończenie projektu: 2017-05-09

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (44)
 • Publikacje książkowe (34)
 1. Changing higher education and welfare states in postcommunist Central Europe: New contexts leading to new typologies?
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Human Affairs (rok: 2014, tom: 24(1), strony: 48-87), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s13374-014-0205-1 - link do publikacji
 2. De-privatization in higher education: a conceptual approach IF: 1,207
  Autorzy:
  Kwiek, Marek
  Czasopismo:
  Higher Education (rok: 2016, tom: 74, strony: 259-281), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10734-016-0047-3 - link do publikacji
 3. From System Expansion to System Contraction. Access to Higher Education in Poland IF: 1,04
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Comparative Education Review (rok: 2013, tom: 57(3), strony: 553-576), Wydawca: University of Chicago Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1086/670662 - link do publikacji
 4. Higher Education in Bulgaria in a Historical Perspective: Dynamics of Expansion and Inequalities.
  Autorzy:
  Petia Ilieva-Trichkova
  Czasopismo:
  Człowiek i Społeczeństwo (rok: 2013, tom: 1(35), strony: 237-253), Wydawca: Wyd. Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 5. La desprivatización en la educación superior: un enfoque conceptual
  Autorzy:
  Kwiek, Marek
  Czasopismo:
  Revista de la Educación Superior (rok: 2017, tom: 26, strony: 44952), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 6. Nierówności w produkcji wiedzy naukowej – rola najbardziej produktywnych naukowców w 11 krajach europejskich
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2015, tom: 1, strony: 269-306), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
 7. Structural Changes in the Polish Higher Education System (1990–2010): a Synthetic View
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  European Journal of Higher Education (rok: 2014, tom: 3(2), strony: 44941), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
 8. The long shadow of Doctoral Candidate's Status. Case Study, Poland
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski
  Czasopismo:
  Social Work and Society (rok: 2014, tom: 12, strony: 44949), Wydawca: Duisburg-Essen University, Center for Social Work and Social Policy
  Status:
  Opublikowana
 9. A capability perspective on Employability of Higher Education Graduates in Bulgaria
  Autorzy:
  Petya Ilieva-Trichkova
  Czasopismo:
  Social Work & Society (rok: 2014, tom: 2(12), strony: 44944), Wydawca: Center for Social Work and Social Policy, Essen, Germany,
  Status:
  Opublikowana
 10. A generational divide in the academic profession: A mixed quantitative and qualitative approach to the Polish case
  Autorzy:
  Kwiek, Marek
  Czasopismo:
  European Educational Research Journal (rok: 2017, tom: 12, strony: 44951), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowana
 11. Changing Higher Education Policies: From the Deistitutionalization to the Reinstitutionalization of the Research Mission in Polish Universities IF: 0,983
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Science and Public Policy (rok: 2012, tom: 39(5), strony: 641-654), Wydawca: Oxford Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/scipol/scs042 - link do publikacji
 12. Opening the gates or coping with the flow? Governing access to higher education in Northern and Central Europe IF: 1,151
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz Rómulo Pinheiro
  Czasopismo:
  Higher Education (rok: 2015, tom: 70, strony: 299-313), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10734-014-9830-1 - link do publikacji
 13. Prywatyzacja i deprywatyzacja: od ekspansji (1990–2005) do implozji (2006–2025) systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Nauka (rok: 2017, tom: 1(2017), strony: 39-67), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 14. The European research elite: a cross-national study of highly productive academics in 11 countries IF: 1,124
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Higher Education (rok: 2016, tom: 71, strony: 379-397), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 15. The Internationalization of the Polish Academic Profession. A European Comparative Approach IF: 0,26
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Zeitschrift fuer Paedagogik (rok: 2014, tom: 5(2014), strony: 681-695), Wydawca: Julius Beltz
  Status:
  Opublikowana
 16. Uniwersytet jako przestrzeń modulacji i molekularnego oporu
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski
  Czasopismo:
  Praktyka Teoretyczna (rok: 2015, tom: 3(9), strony: 361-374), Wydawca: Pracownia Pytań Granicznych UAM
  Status:
  Opublikowana
 17. Kariera akademicka w Europie: niestabilność w warunkach systemowej konkurencji
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2016, tom: 1(47), strony: 205-247), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 18. Lost opportunity? The Bologna process in Poland
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz
  Czasopismo:
  Journal of the Higher European Higher Education Area (rok: 2015, tom: 3, strony: 95-110), Wydawca: Raabe
  Status:
  Opublikowana
 19. Postoperaistyczne lektury Marksowskiego Fragmentu o maszynach w świetle krytyki
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski
  Czasopismo:
  Krytyka Praktyczna (rok: 2015, tom: 3(10), strony: 14977), Wydawca: Pracownia Pytań Granicznych UAM
  Status:
  Opublikowana
 20. Przyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie konteksty
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2014, tom: 1-2/43-44, strony: 71-90), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 21. Reformy Uniwersytetów europejskich: państwo dobrobytu jako brakujący kontekst badań i polityki publicznej
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Człowiek i Społeczeństwo (rok: 2015, tom: 39, strony: 165-195), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 22. Reformy instytucji europejskiego uniwersytetu: napięcia, kolizje, wyzwania
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej (rok: 2013, tom: LVII-LVIII, strony: 265-287.), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 23. Rosnąca konkurencja o zasoby: uniwersytety a inne instytucje sektora publicznego
  Autorzy:
  Kwiek, Marek
  Czasopismo:
  Humaniora (rok: 2016, tom: 3(15), strony: 45-59), Wydawca: Fundacja Humaniora
  Status:
  Opublikowana
 24. The Theory and Practice of Academic Entrepreneurialism: Transborder Polish-German Institutions
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Człowiek i Społeczeństwo (European Universities: Changing Roles and Functions in New Environments) (rok: 2013, tom: 35(1), strony: 49-76), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 25. Uniwersytet jako 'wspólnota badaczy'? Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2013, tom: 2013(1), strony: 71-101), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 26. Academic generations and academic work: Patterns of attitudes, behaviors and research productivity of Polish academics after 1989 IF: 1,038
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Studies in Higher Education (rok: 2015, tom: 40(8), strony: 1354-1376), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 27. Introduction: European Universities and Their Changing Roles and Functions
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Człowiek i społeczeństwo (European Universities: Changing Roles and Functions in New Environments) (rok: 2013, tom: 35(1), strony: 45129), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 28. The Changing Role of Students' Representation in Poland: An Historical Appraisal IF: 1,036
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz, Romulo Pinheiro, Marcelina Smużewska
  Czasopismo:
  Studies in Higher Education (rok: 2014, tom: 2, strony: 470-484), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
 29. The Growing Complexity of the Academic Enterprise in Europe: A Panoramic View
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  European Journal of Higher Education (rok: 2012, tom: 2(2-3), strony: 112-131), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/21568235.2012.702477 - link do publikacji
 30. The Unfading Power of Collegiality? University Governance in Poland in a European Comparative and Quantitative Perspective IF: 1,134
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  International Journal of Educational Development (rok: 2015, tom: 43, strony: 77-89), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 31. The University's Third Mission as a Challange for Marxist Theory
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski
  Czasopismo:
  Człowiek i społeczeństwo (rok: 2013, tom: 35(1), strony: 203-218), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 32. The challenges for higher education research in Poland
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz
  Czasopismo:
  Człowiek i Społeczeństwo (rok: 2013, tom: 35(1), strony: 161-178), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 33. Uniwersytety, produkcja wiedzy i konkurencyjność gospodarcza w Europie Środkowej
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2014, tom: 1-2/43-44, strony: 91-116), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 34. Wprowadzenie Deprywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Co oznacza i jakie niesie konsekwencje?
  Autorzy:
  Kwiek, Marek
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2016, tom: 2(48), strony: 45123), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
 35. Интернационализация академической профессии в Европе. Количественное исследование 11 национальных систем
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Вопросы образования // Educational Studies (rok: 2015, tom: 1, strony: 58-87), Wydawca: High School of Economics Moscow
  Status:
  Opublikowana
 36. "Strong Research Performers" vs. Strong Teaching Performers" in European Higher Education: a Comparative Quantitative Perspective
  Autorzy:
  Kwiek, Marek
  Czasopismo:
  Comparative and International Higher Education (rok: 2014, tom: 6(1), strony: 20-30), Wydawca: CIES - Comparative and International Education Society, UNiversity of Pittsburgh, USA
  Status:
  Opublikowana
 37. Academic top earners. Research productivity, prestige generation, and salary patterns in European universities IF: 1,538
  Autorzy:
  Kwiek, Marek
  Czasopismo:
  Science and Public Policy (rok: 2017, tom: 45, strony: 44939), Wydawca: Oxford Academic
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/scipol/scx020 - link do publikacji
 38. Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz Jerzy Brzeziński
  Czasopismo:
  Nauka (rok: 2013, tom: 4, strony: 51-85), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 39. Młoda kadra: różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej?
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Nauka (rok: 2015, tom: 3, strony: 51-88), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 40. Niepowodzenia w studiowaniu z perspektywy uczelni i studentów
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz Marcelina Smużewska Krzysztof Wasielewski
  Czasopismo:
  Edukacja (rok: 2015, tom: 4, strony: 133-150), Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych
  Status:
  Opublikowana
 41. O nieoczekiwanych konsekwencjach procesu ekspansji szkolnictwa wyższego
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz
  Czasopismo:
  Nauka (rok: 2015, tom: 4, strony: 145-159), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 42. The Internationalization of Research in Europe. A Quantitative Study of 11 National Systems from a Micro-Level Perspective IF: 0,98
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Journal of Studies in International Education (rok: 2015, tom: 19, strony: 44947), Wydawca: SAGE Journals
  Status:
  Opublikowana
 43. Umiędzynarodowienie badań naukowych. Polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2015, tom: 1(45), strony: 39-75), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
 44. Реформирование европейских университетов : государство всеобщего благосостояния как недостающий контекст
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Вопросы образования // Educational Studies (rok: 2015, tom: 2, strony: 14458), Wydawca: High School of Economics Moscow
  Status:
  Opublikowana
 1. Digital players in an analogue world
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz
  Książka:
  Access and Expansion Post-Massification Opportunities and barriers to Further Growth in Higher Education Participation. B. Jongbloed and H. Vossensteyn (red.) (rok: 2015, ), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 2. Expansion of Higher Education and Graduate Employability: Data and Insights from Central and Eastern Europe
  Autorzy:
  Boyadjieva, Pepka; Ilieva-Trichkova, Petya
  Książka:
  Labour and Social Transformations in Central and Eastern Europe: Europeanization and Beyond. V. Delteil & V. Kirov (eds.) (rok: 2016, ), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 3. From Growth to Decline? Demand-Absorbing Private Higher Education when Demand Is Over
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Mahsood Shah and Sid Nair (eds.), Global Trends and Changes in Private Higher Education (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 4. In Search of Social Justice: Current Developments in Higher Education and the Labour Market in Bulgaria [DOKTORAT]
  Autorzy:
  Petya Ilieva-Trichkova
  Książka:
  In Search of Social Justice: Current Developments in Higher Education and the Labour Market in Bulgaria (rok: 2015, ), Wydawca: UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 5. Monografia: Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian [HABILITACJA]
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz
  Książka:
  Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian (rok: 2015, tom: 1, strony: 418), Wydawca: Wydawnictwo UMK
  Status:
  Opublikowana
 6. Monografia: Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (rok: 2015, ), Wydawca: PWN: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 7. Nauka i Szkolnictwo Wyższe
  Autorzy:
  Marek Kwiek i Krystian Szadkowski
  Książka:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2016, tom: 2(48), strony: 1-196), Wydawca: UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 8. Problemy związane z kompleksową oceną jednostek naukowych
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz
  Książka:
  Stanisław Waltoś i Andrzej Rozmus (red.) Szkolnictwo Wyższe w Polsce, Ustrój-Prawo-Organizacja (rok: 2016, ), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 9. Social Perceptions versus Economic Returns of the Higher Education: The Bologna Process in Poland
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  The Bologna Process in Central and Eastern Europe (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 10. Special Issue: Europeanisation and Globalisation in Higher Education in Central and Eastern Europe: 25 years of Changes Revisited (1990-2015)
  Autorzy:
  Michael Dobbins and Marek Kwiek
  Książka:
  Special Issue: Europeanisation and Globalisation in Higher Education in Central and Eastern Europe: 25 years of Changes Revisited (1990-2015). (rok: 2017, tom: 3(2017), strony: 1-189), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowana
 11. The Robust Privateness and Publicness of Higher Education: Expansion through Privatization in Poland
  Autorzy:
  Kwiek, Marek
  Książka:
  David Palfreyman, Ted Tapper and Scott Thomas, eds., Towards the Private Funding of Higher Education. Ideological and Political Struggles (rok: 2018, tom: 1, strony: 90-111), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 12. Competing for Public Resources: Higher Education and Academic Research in Europe. A Cross-Sectoral Perspective
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Joseph Brada (ed.), International Perspectives on Financing Higher Education, (rok: 2016, ), Wydawca: Palgrave
  Status:
  Opublikowana
 13. From Privatization (of the Expansion Era) to De-Privatization (of the Contraction Era). A National Counter-Trend in a Global Context
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Sheiila Slaughter and Barrett Jay Taylor, eds. Stratification, Privatization and Vocationalization of Higher Education in the US and EU: Competitive Advantage (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 14. Knowledge Production, Regional Engagement and Higher Education in Poland
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Higher Education in the World 5: Knowledge, Engagement and Higher Education: Contributing to Social Change (GUNI Series on the Social Commitment of Universities) (rok: 2014, ), Wydawca: Palgrave Macmillan
  Status:
  Opublikowana
 15. Marksowskie pojęcia subsumcji pracy pod kapitał jako narzędzie krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski
  Książka:
  Oskar Szwabowski, Maksymilian Chutorański, Jacek Mróz (red.), Subsumcje edukacji, (rok: 2017, tom: 1, strony: 44950), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 16. Nauka i Szkolnictwo Wyższe
  Autorzy:
  Marek Kwiek, Krystian Szadkowski
  Książka:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2016, tom: 1(47), strony: 1-282), Wydawca: UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 17. The Role of Individuals and Funding in University-Enterprise Partnerships in Europe. A Cross-National Approach
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Thinking Education; Kristina Petkopva, ed. (rok: 2015, ), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 18. Academic Entrepreneurialism in European Universities. An Empirical Study
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Multi-Level Governance of Universities: The Role of Strategies, Structures, and Controls, eds. Jetta Frost, Fabian Hattke and Marcus Reihen (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 19. Dokąd zmierzają międzynarodowe badania porównawcze szkolnictwa wyższego?
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Piotr Orlik i Krzysztof Przybyszewski (red.), Filozofia a sfera publiczna (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe IF UAM
  Status:
  Opublikowana
 20. From System Expansion to System Contraction. Access to Higher Education in Poland
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  The Globalisation Challenge for European Higher Education. Convergence and Diversity, Centres and Peripheries. Pavel Zgaga, Ulrich Teichler and John Brennan (eds.) (rok: 2013, ), Wydawca: Peter Lang International Publishing
  Status:
  Opublikowana
 21. I am tired of reading history. Now I want to make it! A historical incursion of the campus as a social space for wider societal reforms"
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz, Romulo Pinheiro
  Książka:
  Student engagement in Europe: society, higher education and student governance, (red.) M. Klemenčič, S. Bergan and R. Primožič (rok: 2014, ), Wydawca: The Council of Europe Publishing
  Status:
  Opublikowana
 22. Inequality in Academic Knowledge Production. The Role of Research Top Performers Across Europe
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Emanuela Reale and Emilia Primeri, eds., Universities in transition. Shifting institutional and organizational boundaries (rok: 2015, ), Wydawca: Sense Publishers
  Status:
  Opublikowana
 23. Monografia: Knowledge Production in European Universities. States, Markets, and Academic Entrepreneurialism
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Knowledge Production in European Universities. States, Markets, and Academic Entrepreneurialism (rok: 2013, ), Wydawca: Peter Lang Internationa Publishers
  Status:
  Opublikowana
 24. Nauka i Szkolnictwo Wyższe
  Autorzy:
  Marek Kwiek i Krystian Szadkowski
  Książka:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2015, tom: 2(46), strony: 1-218), Wydawca: UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 25. Reforming European Universities and Reforming European Welfare States: Parallel Drivers of Change?
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Higher education reforms: looking back looking forward, Hans Schuetze (ed.) (rok: 2015, ), Wydawca: Sense Publishers
  Status:
  Opublikowana
 26. The Changing Paths in Academic Careers in European Universities: Minor Steps and Major Milestones
  Autorzy:
  Marek Kwiek, Dominik Antonowicz
  Książka:
  Academic Careers in Europe - Trends, Challenges, Perspectives. Tatiana Fumasoli, Gaele Goastellec and Barbara M. Kehm, eds. (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 27. European Universities and Educational and Occupational Intergenerational Social Mobility
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Hans-Uwe Otto (ed.), Making capabilities work – vulnerable young people in Europe and the issue of full citizenship" (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 28. Institutional Diversity and Graduate Employability: The Bulgarian Case
  Autorzy:
  Boyadjieva, Pepka; Ilieva-Trichkova, Petya
  Książka:
  Diversity and Excellence in Higher Education: Can the Challenges be Reconciled? In: R. Pritchard, M. Klumpp & U. Teichler (eds.) (rok: 2015, ), Wydawca: Sense Publishers
  Status:
  Opublikowana
 29. Monografia: Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym [DOKTORAT]
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski
  Książka:
  Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym (rok: 2015, tom: 1, strony: 360), Wydawca: PWN - Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 30. Social Justice in Access to Higher Education in Bulgaria [Социалната Справедливост в Достъпа до Висше Образование в България]
  Autorzy:
  Petya Ilieva-Trichkova
  Książka:
  In: R. Stoilova, K. Petkova, & S. Koleva, (eds). Knowledge as a Value, Scientific Knowledge as a Vocation (rok: 2015, tom: 1, strony: 159-180), Wydawca: Iztok Zapad
  Status:
  Opublikowana
 31. Nauka i Szkolnictwo Wyższe
  Autorzy:
  Marek Kwiek, Krystian Szadkowski
  Książka:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe: Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Badaczy Szkolnictwa Wyższego (rok: 2015, tom: 1(45), strony: 329), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
 32. Reforming European Universities: the Welfare State as a Missing Context
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Pavel Zgaga, Ulrich Teichler, Andrae Wolter and Hans G. Schuetze (eds.), Higher Education Reform: Looking Back – Looking Forwards. (rok: 2015, ), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 33. University-business quality partnership: Graduate employability as an indicator of higher education quality
  Autorzy:
  Petia ilieva-Trichkova
  Książka:
  Tony Strike, Laura Lane and Samuel Dent (Eds). Only connect: Collaboration, cooperation and capacity building through HE partnerships (rok: 2017, ), Wydawca: Sense
  Status:
  Opublikowana
 34. The University and the State in Europe. The Uncertain Future of the Traditional Social Contract.
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  The University and the State in Europe. The Uncertain Future of the Traditional Social Contract. (rok: 2018, ), Wydawca: Ronald Barnett and Michael Peters, eds, The Global University, volume 2.
  Status:
  Przyjęta do publikacji