Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego

2012/05/E/HS5/02722

Słowa kluczowe:

Polityka Historyczna Tranzycja Demokratyzacja Tożsamość polityczna Badania porównawcze

Deskryptory:

 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Marszałek-Kawa 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 556 404 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-11

Zakończenie projektu: 2016-10-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. South African Post-Apartheid Transitional Remembrance Policy (1994–1999)
  Autorzy:
  Patryk Wawrzyński, Alicja Stańco-Wawrzyńska
  Czasopismo:
  Polish Political Science Yearbook" (rok: 2016, tom: 45, strony: 221-230), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/ppsy.2016012 - link do publikacji
 2. Zarządzanie traumą postautorytarną i rozliczenie przeszłości. Zarys zagadnienia na przykładzie Republiki Południowej Afryki
  Autorzy:
  Patryk Wawrzyński
  Czasopismo:
  "Societas et Ius" (rok: 2013, tom: 2, strony: 18-32), Wydawca: Fundacja Societas et Ius
  Status:
  Opublikowana
 3. Dependence Path in the Process of Achieving Transitional Justice on the Post-Soviet Area. Comparative Studies on the Transition in Estonia, Georgia, and Poland
  Autorzy:
  Joanna Piechowiak-Lamparska
  Czasopismo:
  "Athenaeum. Polish Political Science Studies" (rok: 2014, tom: 44, strony: 164-176), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/athena.2014.44.10 - link do publikacji
 4. Remembrance narratives and post-authoritarian transitions: comparative analysis
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński
  Czasopismo:
  Polish Political Science Yearbook" (rok: 2016, tom: 45, strony: 45188), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/ppsy.2016001 - link do publikacji
 5. Sites of Memory in the Public Space of Chile and Georgia – the Transition and Pre-Transition Period
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska
  Czasopismo:
  Polish Political Science Yearbook" (rok: 2016, tom: 45, strony: 197-215), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/ppsy.2016009 - link do publikacji
 6. The Structure of Transitional Remembrance Policy. A Report on Internal Correlations
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński
  Czasopismo:
  "Athenaeum. Polish Political Science Studies" (rok: 2016, tom: 52, strony: 190-202), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/athena.2016.52.13 - link do publikacji
 7. Współczesny wymiar polityki historycznej
  Autorzy:
  Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska
  Czasopismo:
  "Kultura i Edukacja" (rok: 2013, tom: 2, strony: 303-307), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Grado
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński
  Książka:
  Historia i pamięć w przestrzeni publicznej. Chile – Gruzja – RPA / History and Memory in the Public Space. Chile – Georgia – South Africa (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 145), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Grado
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński
  Książka:
  Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku: tom 1 (rok: 2016, tom: 1, strony: 268), Wydawca: Difin SA
  Status:
  Opublikowana
 3. Changing Images: Construction, Forgetting and Adapting the Past in the (Transitional) Politics of Memory
  Autorzy:
  Patryk Wawrzyński
  Książka:
  Semiótcas da Comunicação Intercultural. Da Teoria às práticas (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 181-209), Wydawca: Afrontamento
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński
  Książka:
  The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One: Case StudiesThe Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One: Case Studies (rok: 2017, tom: Vol. 1, strony: 299), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Opublikowana
 5. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych jako realizacja interesów i nowej tożsamości państwa w warunkach transpozycji postautorytarnej
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński
  Książka:
  W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 481-492), Wydawca: Wydawnictwo Rambler
  Status:
  Opublikowana
 6. nie dotyczy
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński
  Książka:
  Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza: tom 2 (rok: 2016, tom: 2, strony: 167), Wydawca: Difin SA
  Status:
  Opublikowana
 7. nie dotyczy
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński
  Książka:
  Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes. Chile, Spain, South Africa (rok: 2013, tom: II, strony: 343), Wydawca: Europejskie Centrum Edukacyjne
  Status:
  Opublikowana
 8. nie dotyczy
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński
  Książka:
  Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes. Estonia, Georgia, Poland (rok: 2013, tom: I, strony: 205), Wydawca: Europejskie Centrum Edukacyjne
  Status:
  Opublikowana
 9. nie dotyczy
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński, Anna Ratke-Majewska
  Książka:
  The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis (rok: 2017, tom: Vol. 2, strony: 209), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Opublikowana
 10. Konstytucja a nowa tożsamość polityczna w tranzycji demokratycznej
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński
  Książka:
  Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II (rok: 2014, tom: II, strony: 156-168), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 11. The Role and Significance of Myths in Georgian Politics. The Zviadists, the Mkhedrioni et al.
  Autorzy:
  Joanna Piechowiak-Lamparska
  Książka:
  Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Politics (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 399-418), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana