Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 644 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola styku skroniowo-ciemieniowego w ocenie zgodności bodźców nadchodzących i przewidywanych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Jurewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Teoria zaangażowania w realizację celów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Mechanizmy powstawania neofobii pokarmowej oraz kształtowania się preferencji pokarmowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Klaudia Modlińska

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Wpływ preferencji muzycznych na zjawisko muzycznej analgezji

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Krzysztof Basiński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 5. Pożądanie pracy – wyznaczniki osobowościowe i mechanizmy regulacyjne

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamila Wojdyło

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Nowe perspektywy teorii wymagań i zasobów pracy. Sprawność pamięci roboczej jako predyktor zaangażowania w pracę.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Konrad Kulikowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 7. Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Jankowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 8. Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej materiału werbalnego w kontekście komunikacyjnym - rola spójności emocjonalnej i...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Riegel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzen...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Magdalena Senderecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Implikatury skalarne w kontekstach prawniczych - studium z eksperymentalnej filozofii prawa

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Izabela Skoczeń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 11. Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Jabłońska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 12. Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Radosław Rogoza

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 13. Analiza zależności między samokontrolą i altruizmem w paradygmacie dyskontowania

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jerzy Osiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. Wpływ poziomu samooceny na preferencyjne przetwarzanie informacji dotyczących własnej osoby: badanie elektrofizjologiczn...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Anna Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Neuronalne korelaty zarażania emocjonalnego u ludzi.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewelina Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 16. Psychofizjologiczne podstawy przetwarzania języka afektywnego u osób bilingwalnych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Jończyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 17. Poczucie osobistej tożsamości a regulacja działań celowych: pośrednicząca rola właściwości celów oraz kontroli działania...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Pilarska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 18. Sposoby myślenia o czasie a radzenie sobie z negatywnym nastrojem w zależności od poziomu ekstrawersji

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Przepiórka

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 19. Granice plastyczności ludzkiego mózgu widziane przez pryzmat mechanizmów czytania u niewidomych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 20. Poznanie społeczne i autoregulacja interpersonalna w narcyzmie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 21. Mechanizmy poznania geometrycznego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Mateusz Hohol

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 22. Lęk przed matematyką a poziom osiągnięć matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym - badania longitudinalne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Szczygieł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 23. Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Białaszek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 24. Rola hamowania poznawczego w mimowolnym myśleniu o przeszłości i przyszłości. Badanie mechanizmów powstawania mimowolnyc...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krystian Barzykowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Kognitywne mechanizmy referencji liczebnikowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krysztofiak

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 26. Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Kabzińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 27. Warunkowanie ewaluatywne - badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Robert Balas

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i proc...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. W poszukiwaniu psychofizycznych i neuronalnych korelatów temporalnego czynnika g: percepcja kolejności bodźców a intelig...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Lewandowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

 30. Poznawcze, motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u adoelscentów i młodych dorosłych.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Smoleń

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

 31. Schadenfreude i niechęć - analiza psychologiczna emocji składających się na reakcje emocjonalne na cudze wyniki oraz kon...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Pietraszkiewicz

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 32. Dynamika reakcji afektywnych w warunkowaniu ewaluatywnym

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Robert Balas

  Instytut Psychologii PAN

 33. Wpływ afektu, trudności zadania i sprawności pamięci roboczej na kontrolę poznawczą

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Andrzej Cudo

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 34. Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 35. Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Hanna Bednarek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 36. Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: Karolina Mieszkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 37. Przetwarzanie danych liczbowych w tłumaczeniu symultanicznym: badania okulograficzne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Korpal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 38. Wpływ kierunku tłumaczenia na proces przekładu EDiT

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Bogusława Whyatt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 39. Mechanizmy wzrokowej pamięci roboczej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adam Chuderski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 40. Dlaczego już po jednej sesji ćwiczeń fizycznych o umiarkowanej intensywności czujemy się lepiej? Mózgowy mechanizm popra...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Ligęza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 41. Czy neuronalne korelaty świadomości są niezależne od modalności? Badanie aktywacji i interakcji w "globalnej przestrzeni...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Bola

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 42. Zmiany przestrzennego orientowania uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: badania behawioralne z wykorzystaniem...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Harciarek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 43. Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz projektowania pracy w reagowaniu na zmianę organiz...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Roczniewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 44. Czy możemy kontrolować postawy? Badania nad intencjonalną kontrolą nabywania i ekspresji postaw kształtowanych w warunko...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie