Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Społeczny kontekst kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości

2012/05/N/HS6/04061

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność intelektualna style wychowawcze ścieżki partycypacji społecznej tożsamość

Deskryptory:

 • HS6_1: Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
 • HS6_3: Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna
 • HS6_4: Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Rękosiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 149 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-21

Zakończenie projektu: 2016-08-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Konstrukcja i użycie Kwestionariusza Percepcji Stylów Wychowawczych (KPSW)
  Autorzy:
  Rękosiewicz, M., Wysota, M.
  Czasopismo:
  Polskie Forum Psychologiczne (rok: 2014, tom: 19(4), strony: 495-504), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14656/PFP20140405 - link do publikacji
 2. Konstrukcja zmodyfikowanej Skali Rozwoju Wymiarów Tożsamości (DIDS/PL-1) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Autorzy:
  Rękosiewicz, M.
  Czasopismo:
  Studia Psychologiczne (rok: 2015, tom: 53, strony: 19-31), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/V1067-010-0122-3 - link do publikacji
 3. Identity development in people with mild intellectual disability: A short-term longitudinal study IF: 0,95
  Autorzy:
  Małgorzata Rękosiewicz
  Czasopismo:
  Current Psychology (rok: 2017, tom: nd, strony: nd), Wydawca: Springer US
  Status:
  Złożona
 4. Rola partycypacji społecznej w kształtowaniu tożsamości młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej
  Autorzy:
  Małgorzata Rękosiewicz
  Czasopismo:
  Roczniki psychologiczne (tom: nd, strony: nd), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Złożona
 1. Typy partycypacji społecznej na przełomie dorastania i dorosłości
  Autorzy:
  Małgorzata Rękosiewicz
  Książka:
  Ścieżki wkraczania w dorosłość (rok: 2016, tom: n/d, strony: 313-326), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
  Status:
  Opublikowana