Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Reprezentacje historii jako uwarunkowania kontaktu międzygrupowego.

2012/05/D/HS6/03431

Słowa kluczowe:

hipoteza kontaktu reprezentacje przeszłości emocje międzygrupowe zbiorowe poczucie winy przyjmowanie perspektywy

Deskryptory:

 • HS6_2: Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Bilewicz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 380 084 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-07

Zakończenie projektu: 2016-03-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów.
  Autorzy:
  M. Witkowska, A Stefaniak, M. Bilewicz
  Czasopismo:
  Psychologia Wychowawcza (rok: 2014, tom: XLVII (LXI), strony: 147-159), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/00332860.1123989 - link do publikacji
 2. The lay historian explains intergroup behavior: Identification and epistemic abilities as correlates of ethnocentric historical attributions. IF: 0,467
  Autorzy:
  Michał Bilewicz, Marta Witkowska, Anna Stefaniak, Roland Imhoff
  Czasopismo:
  Memory Studies (rok: 2017, tom: 10(3), strony: 310-322), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1750698017701614 - link do publikacji
 3. Language of responsibility. The influence of linguistic abstraction on collective moral emotions
  Autorzy:
  Michał Bilewicz, Anna Stefaniak, Marta Witkowska, Karolina Hansen
  Czasopismo:
  Psychology of Language and Communication (rok: 2017, tom: 21, strony: 44941), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Złożona
  Doi:
  10.1515/plc-2017-0001 - link do publikacji
 4. Complementary stereotyping of ethnic minorities predicts system justification in Poland IF: 1,468
  Autorzy:
  A. Cichocka, M. Winiewski, M. Bilewicz, M. Bukowski, J. T. Jost
  Czasopismo:
  Group Processes Intergroup Relations (rok: 2015, tom: 18, strony: 44939), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1368430214566891 - link do publikacji
 5. Embodying imagined contact: Facial feedback moderates the intergroup consequences of mental simulation. IF: 1,816
  Autorzy:
  M. Bilewicz, A. Kogan
  Czasopismo:
  British Journal of Social Psychology. (rok: 2014, tom: 53, strony: nieznane), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/bjso.12057 - link do publikacji
 6. Extending Contact Across Generations: Comparison of Direct and Ancestral Intergroup Contact Effects on Current Attitudes Toward Outgroup Members IF: 0,763
  Autorzy:
  Stasiuk, K., & Bilewicz, M.
  Czasopismo:
  Journal of Community and Applied Social Psychology (rok: 2013, tom: 6, strony: 481-491), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/casp.2147 - link do publikacji
 7. Explaining the inexplicable: Differences in attributions for the Holocaust in Germany, Israel and Poland IF: 2,384
  Autorzy:
  Roland Imhoff, Michal Bilewicz, Katja Hanke, Dennis T. Kahn, Naomi Henkel-Guembel, Slieman Halabi, Tal-Shani Sherman, & Gilad Hirschberger
  Czasopismo:
  Political Psychology (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Contact with a multicultural past: A prejudice-reducing intervention IF: 1,058
  Autorzy:
  Anna Stefaniak, Michał Bilewicz
  Czasopismo:
  International Journal of Intercultural Relations (rok: 2016, tom: 50, strony: 60-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijintrel.2015.11.004 - link do publikacji
 9. Psychologiczne źródła dystansu. Czyli dlaczego unikamy kontaktu z obcymi?
  Autorzy:
  Michał Bilewicz
  Czasopismo:
  Nauka (rok: 2016, tom: 2, strony: 44950), Wydawca: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki PAN
  Status:
  Opublikowana
 10. The merits of teaching local history: Increased place attachment enhances civic engagement and social trust. IF: 2,64
  Autorzy:
  Anna Stefaniak, Michał Bilewicz, Maria Lewicka
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Psychology (rok: 2016, tom: 51, strony: 217-225), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jenvp.2017.03.014 - link do publikacji
 1. Can a victim be responsible? Antisemitic consequences of victimhood-based identity and competitive victimhood in Poland.
  Autorzy:
  Bilewicz, M., & Stefaniak, A.
  Książka:
  Responsibility: An Interdisciplinary Perspective (rok: 2013, tom: 1, strony: 69-78), Wydawca: Lexem
  Status:
  Opublikowana
 2. Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać
  Autorzy:
  Anna Stefaniak, Marta Witkowska
  Książka:
  Uprzedzenia w Polsce (rok: 2015, tom: brak, strony: 99-124), Wydawca: Liberi Libri
  Status:
  Opublikowana
 3. Hate Speech as a Case Study
  Autorzy:
  Stefaniak, A., Bilewicz, M.
  Książka:
  Poland on the Move: Experts and Young Leaders on Multiculturalism, Transformation, and Activism (rok: 2015, tom: 1, strony: 75-89), Wydawca: Humanity in Action Poland
  Status:
  Opublikowana
 4. Polska: wyzwania Mowa nienawiści jako studium przypadku
  Autorzy:
  Anna Stefaniak, Michał Bilewicz
  Książka:
  Polska w ruchu. Eksperci i młodzi liderzy o wielokulturowości, transformacji i aktywizmie (rok: 2014, tom: brak, strony: 75-89), Wydawca: Fundacja Humanity in Action Polska
  Status:
  Opublikowana