Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie kinetyki przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Zofia Modrzejewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 2. Materiały węglowe o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Ilnicka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 3. Biomimetyczna modyfikacja powierzchni dwuskładnikowych nanowłókien przy użyciu siarczanu chondroityny oraz jej wpływ na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: Olga Urbanek-Świderska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 4. Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów chitozanowych ze związkami aktywnymi do zastosowań biomedyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marta Chylińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 5. Oddziaływania pomiędzy kolagenem. kwasem hialuronowym i chitozanem w roztworze i cienkich filmach prowadzące do otrzymyw...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Alina Sionkowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 6. Wytworzenie, właściwości i zastosowanie biomimetycznej skóry pośredniej grubości (Nowy opatrunek na rany formowany in si...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: Adam Zając

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 7. Mineralizacja kompozytowych termowrażliwych żeli chitozanowo-kolagenowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: Agata Skwarczyńska

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 8. Podłoża polimerowe do hodowli komórkowych do zastosowań w chirurgii rogówki

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maria Grolik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 9. Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i cytotoksyczność nanokompozytów chitozanowo-srebrowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Regiel-Futyra

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Chemii

 10. Wpływ usieciowania chitozanu na efektywność usuwania barwników i metali ciężkich z roztworów wodnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: Tomasz Jóźwiak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 11. "Wpływ induktorów odporności na proces potranskrypcyjnego wyciszania genów (PTGS) u roślin oraz jego supresji podczas in...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Patryk Frąckowiak

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 12. Antybakteryjne i osteoindukcyjne multiwarstwy biopolimerowe zawierające biologiczne aktywne nanocząstki w modyfikacji po...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Piotr Jabłoński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

 13. Multifunkcjonalne kompozytowe powłoki chitozanowe dla biodegradowalnych stopów Mg

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dzmitry Kharytonau

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 14. Nanoinżynieria wieloskładnikowych, niezawierających metalu, materiałów węglowych do uszlachetniania frakcji bio-olejowej...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Juan Colmenares Quintero

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Hermann Ehrlich

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

 16. Modyfikowane glukozą oraz chitozanem PEG-ylowane nanocząstki palladu o różnym rozmiarze i kształcie jako potencjalne rad...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST5

  Kierownik: Bartosz Klębowski

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Nanocząstki chitozanu funkcjonalizowane dwuniciowym RNA jako nowa strategia ochrony roślin

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Wacław Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 18. Czy chitozan dialdehydowy jest dobrym środkiem do modyfikacji właściwości fizykochemicznych materiałów biopolimerowych?...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Sylwia Grabska-Zielińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 19. Biomikrobetony dla chirurgii kostnej z układu alfa TCP - HAp - chitozan z hybrydowymi granulami

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Anna Ślósarczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 20. Synteza i badanie właściwości bioaktywnych nanokompozytów chitozanowych o właściwościach półprzewodzących przetwarzanych...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Marek Piątkowski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 21. Badanie aktywności biologicznej nowosyntetyzowanych nanokompozytów chitozanowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Katarzyna Lisowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 22. Otrzymywanie i badanie właściwości antyoksydacyjnych hydrożeli chitozanowych dotowanych węglowymi kropkami kwantowymi do...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Łukasz Janus

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 23. Synteza i badanie właściwości nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradowalności.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Julia Radwan-Pragłowska

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 24. Zmineralizowane termożele chitozanowe jako scaffody do hodowli komórkowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Zofia Modrzejewska

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 25. Nowa generacja materiałów biopolimerowych o specyficznych właściwościach elektrochemicznych.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Izabela Stępniak

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej