Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów chitozanowych ze związkami aktywnymi do zastosowań biomedycznych.

2014/15/N/ST8/03650

Słowa kluczowe:

chitozan hydantoiny N-halaminy właściwości biologiczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Chylińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-04

Zakończenie projektu: 2019-03-03

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Suszarka laboratoryjna. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Laptop. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Analzator wilgotności - wagosuszarka. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Mieszadło. Za kwotę 7 000 PLN
 5. Elektroniczny grubościomierz.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Preparation and characteristics of antibacterial chitosan films modified with N-halamine for biomedical application IF: 3,997
  Autorzy:
  Marta Chylińska, Halina Kaczmarek, Aleksandra Burkowska-But
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2019, tom: 176, strony: 379-386), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2019.01.013 - link do publikacji
 2. N-Halamine Hydantoin-Containing Chitosan: Synthesis, Characterization, Thermal and Photolytic Stability Studies IF: 3,267
  Autorzy:
  Marta Chylińska, Halina Kaczmarek
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25 (16), strony: 44582), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25163728 - link do publikacji
 1. Chemiczna modyfikacja chitozanu pochodną hydantoiny o właściwościach biologicznych
  Autorzy:
  Marta Chylińska, Halina Kaczmarek
  Konferencja:
  XXIII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów (rok: 2017, ), Wydawca: Tempo s.c.
  Data:
  konferencja 10-13 wrzesień
  Status:
  Opublikowana