Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały węglowe o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym

2014/15/N/ST8/03399

Słowa kluczowe:

chityna chitozan katoda węglowa jony metali

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Ilnicka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 149 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-10

Zakończenie projektu: 2019-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa próżniowa.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Marine and Freshwater Feedstocks as a Precursor for Nitrogen-Containing Carbons: A Review IF: 4,379
  Autorzy:
  Anna Ilnicka 1, Jerzy P. Lukaszewicz
  Czasopismo:
  Marine Drugs (rok: 2018, tom: 16, strony: 17899), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/md16050142 - link do publikacji
 2. Pyrolysis of Chlorella vulgaris as a Green Chemistry method for manufacturing of nitrogen doped porous carbon materials of high application potential IF: 2,062
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Piotr Kamedulski, Jerzy P. Łukaszewicz
  Czasopismo:
  Materials Express (rok: 2017, tom: 7, strony: 25-34), Wydawca: American Scientific Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1166/mex.2017.1350 - link do publikacji
 3. Urea treatment of nitrogen-doped carbon leads to enhanced performance for the oxygen reduction reaction IF: 1,495
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Lukaszewicz, Kengo Shimanoe, Masayoshi Yuasa
  Czasopismo:
  Journal of Materials Research (rok: 2018, tom: 33, strony: 1612-1624), Wydawca: Materials Research Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1557/jmr.2018.116 - link do publikacji
 4. Wysokoazotowe chitynowe materiały węglowe
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 19, strony: 205-215), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowana
 1. Chityna i pochodzący od niej chitozan jako prekursory fazy węglowej - dotychczasowe osiągnięcia
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz
  Konferencja:
  NanoBioMateriały - teoria i praktyka (rok: 2018, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 6-8.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis and characterization of N-rich micro-, mesoporous carbon materials obtained from natural sources: chitin, chitosan, Chlorella vulgaris and selected amino acids
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Piotr Kamedulski, Jerzy P. Łukaszewicz
  Konferencja:
  The International Symposium on Energy 7 (rok: 2017, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 13-17.08.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Thermal conversion of chitin and chitosan to the nitrogen-rich carbon foams
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz
  Konferencja:
  Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych, XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego (rok: 2018, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 19-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Carbon materials obtained from chitosan containing nitrogen and titanium heteroatoms
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz
  Konferencja:
  Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych, XXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego (rok: 2017, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 20-22.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Reakcja redukcji tlenu na materiałach węglowych wzbogaconych w azot otrzymanych z chityny i chitozanu
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Lukaszewicz, Kengo Shimanoe, Masayoshi Yuasa
  Konferencja:
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 29-31.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Chitozan w syntezie wysokoazotowych mezoporowatych węgli aktywowanych
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz
  Konferencja:
  Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych, XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 14-16.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Composite TiO2/CaTiO3/N-doped carbon matrixes with catalytic activity
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Lukaszewicz, Roman Klimkiewicz
  Konferencja:
  Carbon 2018 The World Conference on Carbon (rok: 2018, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 1-6.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 8. Oxygen reduction reaction on N-doped activated carbons obtained from chitin and chitosan
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Lukaszewicz, Kengo Shimanoe, Masayoshi Yuasa
  Konferencja:
  28th International Conference on Diamond and Carbon Materials (rok: 2017, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 3-7.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Czynniki wpływające na właściwości węgli aktywowanych otrzymanych z chityny z wykorzystaniem ZnCl2 jako aktywatora
  Autorzy:
  Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz
  Książka:
  Diagnozowanie stanu środowiska metody badawcze - prognozy (rok: 2018, tom: XII, strony: 53-62), Wydawca: BTN Bydgoszcz
  Status:
  Opublikowana