Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytworzenie, właściwości i zastosowanie biomimetycznej skóry pośredniej grubości (Nowy opatrunek na rany formowany in situ).

2013/09/N/ST5/02963

Słowa kluczowe:

bioaktywne materiały hybrydowe chitozanowe biokompozyty właściwości fizykochemiczne i mechaniczne mieszaniny sieciujące hydrożele

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adam Zając 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 149 416 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Liofilizator laboratoryjny. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Syntheses, spectroscopic properties and molecular structure of silver phytate complexes - IR, UV-VIS studies and DFT calculations IF: 1,753
  Autorzy:
  A. Zając, L. Dymińska, J. Lorenc, M. Ptak, J. Hanuza
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1156, strony: 483-491), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2017.12.009 - link do publikacji
 2. Spectroscopic properties and molecular structure of copper phytate complexes - IR, Raman, UV-VIS, EPR studies and DFT calculations IF: 2,894
  Autorzy:
  A. Zając, L. Dymińska, J. Lorenc, S. M. Kaczmarek, G. Leniec, M. Ptak, J. Hanuza
  Czasopismo:
  Journal of Biological Inorganic Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Złożona
 3. Determination of N-acetylation degree in chitosan using Raman spectroscopy. IF: 2,353
  Autorzy:
  A. Zając, J. Hanuza, M. Wandas, L. Dymińska
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 134, strony: 114-120), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2014.06.071 - link do publikacji
 1. Synthesis, spectroscopic properties and molecular structure of compounds synthesized by partial and complete substitution of phytic acid by p-, d- and f-metal ions
  Autorzy:
  A. Zając, L. Dymińska, J. Lorenc, J. Hanuza
  Konferencja:
  33rd European Congress on Molecular Spectroscopy (rok: 2016, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society , 2016. 162-162 (ISBN: 978-963-9970-68-7).
  Data:
  konferencja 30.07 - 4.08
  Status:
  Opublikowana
 2. The spectroscopic properties of new chitosan-keratin-fibroin biocomposites.
  Autorzy:
  A. Zając, L. Dymińska, J. Lorenc, J. Hanuza
  Konferencja:
  XXIII Conference of Polisch Chitin Society New Aspects of the Chemistry and Applications of Chitin and its Derivatives" (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Chitin Society
  Data:
  konferencja 20 – 22.09
  Status:
  Opublikowana