Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikowane glukozą oraz chitozanem PEG-ylowane nanocząstki palladu o różnym rozmiarze i kształcie jako potencjalne radiouczulacze w modelu in vitro radioterapii protonowej glejaka wielopostaciowego

2020/37/N/ST5/02414

Słowa kluczowe:

Nanocząstki palladu glejak wielopostaciowy nowotwory radiouczulacze terapia protonowa biofunkcjonalizacja dyfrakcja rentgenowska transmisyjna mikroskopia elektronowa spektroskopia Ramana spektroskopia w podczerwieni

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów
  • NZ1_3: Biofizyka

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Bartosz Klębowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 208 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-02-01

Zakończenie projektu: 2024-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.